Trang chủ Tin tức NỔI BẬT

Cuộc họp thứ hai của Ban Chỉ Đạo Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia

Ngày đăng: 01/04/2015
Sáng 27/3/2015, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Đại sứ quán Canada tổ chức phiên họp lần thứ II Ban Chỉ đạo Dự án phát triển lập pháp quốc gia (NLD). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng và Giám đốc hợp tác, Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada Brian Proskurniak đồng chủ trì phiên họp. Đến dự có đại diện các cơ quan đối tác của NLD gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội

 

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cho biết, cuộc họp lần đầu tiên của Ban Chỉ đạo Dự án NLD được tổ chức vào tháng 05/2013 đã thông qua văn kiện Dự án, nội dung Kế hoạch tổng thể của Dự án và Kế hoạch hoạt động Giai đoạn I của Dự án NLD. Phiên họp lần thứ nhất đã tập trung nghiên cứu đổi mới quy trình xây dựng chính sách trong xây dựng pháp luật đồng thời thống nhất Giai đoạn II của Dự án NLD sẽ kéo dài 6 năm tiếp theo với sự tham gia mở rộng của các đối tác liên quan và các hoạt động cụ thể sẽ được xây dựng trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động của Giai đoạn I.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng phát biểu tại cuộc họp. 

Đề cập đến nội dung của phiên họp lần này, Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh về một số nội dung như: thông tin về định hướng công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới sau khi Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp năm 2013; cho ý kiến về kết quả hoạt động Giai đoạn I, thảo luận và thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động Giai đoạn II của Dự án NLD.

Nhận định việc Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng và sẽ trở thành thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN, Giám đốc Brian Proskurniak cho rằng, trong thời gian tới, hệ thống pháp luật Việt Nam sẽ phải minh bạch hơn, dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn để đáp ứng được nhu cầu cụ thể của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật cũng cần phải phù hợp với các cam kết quốc tế. Dự án NLD sẽ góp phần giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu này. Việc xem xét thông qua Báo cáo của Ban quản lý Dự án Bộ Tư pháp Giai đoạn I, Báo cáo đánh giá của cơ quan thực hiện Dự án Canada về quy trình lập pháp ở Việt Nam sẽ xác định được điểm mạnh, điểm yếu, những việc cần phải thực hiện trong việc xây dựng chính sách và pháp luật, từ đó có thể xác định được những việc cần thực hiện trong Giai đoạn II này. Giám đốc Brian Proskurniak cũng cho biết, Dự án NLD có nhiều hỗ trợ quan trọng cho việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (BHVBQPPL) của Việt Nam, Luật này sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện năng lực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam.

Ông Brian Proskurniak phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu đã dành thời gian lắng nghe bài trình bày của bà Andrea Redway - Giám đốc Dự án NLD về chiến lược thực hiện dự án trong giai đoạn II và bài trình bày của ông Isabeau Vilandre - Giám đốc thường trú dự án NLD về Kế hoạch hoạt động, Khung đo lường kết quả hoạt động dự án, Chiến lược Bình đẳng giới và Ngân sách cho năm 1 của giai đoạn 2 dự án. Sau các bài trình bày này, đã có nhiều ý kiến bổ sung cho các văn kiện của dự án, trong đó, tập trung chủ yếu vào danh mục các hoạt động do đối tác NLD đề xuất. 

Sau khi lắng nghe các ý kiến phản hồi, các đồng chủ tọa đồng ý với hầu hết các nội dung của Kế hoạch hoạt động, và giao Văn phòng dự án NLD, các đối tác sửa đổi, chính lý và trình các chủ tọa Kế hoạch hoạt động để phê duyệt lần cuối sau cuộc họp trong thời gian sớm nhất. 

(moj.gov.vnnldvietnam.org)


 
Xem thêm tin khác:
54.198.142.121
663
1585
2132
5703
199040