Trang chủ Tin tức NỔI BẬT

Cuộc họp thứ hai của Tổ Tư vấn kĩ thuật của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia

Ngày đăng: 20/12/2014
Ngày 15, 16 tháng 12 năm 2014 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Tổ tư vấn kĩ thuật lần 2 của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia.

Đồng chủ trì có ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án, ông Bạch Quốc An, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Ban Quản lý Dự án, ông Isabeau Vilandre, Giám đốc Văn phòng Dự án tại Việt Nam và bà Andrea Redway, Giám đốc Dự án. Tham gia cuộc họp có các thành viên Tổ tư vấn kĩ thuật từ Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội.

Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhận xét Giai đoạn 1 của Dự án đã tập trung vào việc hỗ trợ kỹ thuật để ban hành Luật về văn bản quy phạm pháp luật, giai đoạn 2 sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng một số đạo luật, đặc biệt là các luật điều chỉnh lĩnh vực kinh tế.

Thứ trưởng tóm tắt nội dung cuộc họp lần thứ nhất ra mắt các thành viên của Tổ tư vấn kỹ thuật. Ông cũng nêu rõ buổi họp thứ 2 của Tổ tư vấn kĩ thuật được tổ chức nhằm mục đích thông báo kết quả của các hoạt động trong giai đoạn 1, thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động của năm thứ I - giai đoạn 2 của Dự án, cũng như một số nội dung quan trọng xuyên suốt thời gian hoạt động của Dự án bao gồm Khung đánh giá hiệu quả hoạt động của Dự án, Chiến lược bình đẳng giới, Chiến lược thực hiện các hoạt động của Dự án, cập nhật đánh giá của cơ quan thực hiện Dự án Canada về quy trình lập pháp của Việt Nam, và thảo luận, thống nhất về các hoạt động tiếp theo của Tổ tư vấn kỹ thuật. Bà Vũ Thị Yến – Cán bộ phát triển cao cấp của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển nhấn mạnh rằng Giai đoạn 1 của dự án đã thực hiện một khối lượng công việc lớn, bao gồm các nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề chủ chốt trong lập pháp và lập quy. Thông qua các hoạt động này, Dự án đã đóng góp và hỗ trợ các chuyên gia trong quá trình soạn thảo Luật Ban hành Văn bản Pháp luật mới.

 

Bà Vũ Thị Yến - Cán bộ Phát triển cao cấp của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển DFATD phát biểu tại cuộc họp. 

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đã dành thời gian nghe bà Andrea Redway trình bày về các Phát hiện chính trong Báo cáo của Cơ quan thực hiện dự án Canada về Quy trình lập pháp của Việt Nam (Sau đây gọi là “Đánh giá của CEA, bà Isabel Lloyds – chuyên gia của NLD về Quản trị dựa trên kết quả (Results Based Management – RBM) và Bình đẳng giới trình bày về Dự thảo Khung đo lường hiệu quả hoạt động (PMF) và dự thảo Chiến lược Bình đẳng giới của Dự án NLD và cho ý kiến. 

Báo cáo đánh giá của CEA phục vụ cho mục tiêu của dự án: tìm kiếm những giải pháp cho quy trình lập pháp tại Việt Nam chứ không chỉ đưa ra các nhận xét đánh giá đơn thuần. Báo cáo của CEA được tóm tắt và trình bày theo 4 trụ cột của Dự án. Tiếp theo đó là phần trình bày về Bản Mô tả Công Việc (WBS) và sơ lược Kế hoạch Hoạt động của năm 1 Giai đoạn 2.

Mỗi thành viên Tổ tư vấn đều đóng góp các ý kiến của cơ quan mình, tựu chung lại các ý kiến đó là: Báo cáo CEA đã có những phát hiện rất chính xác về thực trạng của Việt Nam và ghi nhận thành quả của các nghiên cứu chuyên sâu về tình hình lập pháp tại Việt Nam. Về Bảng Mô tả Công việc, các mục tiêu được đề ra là phù hợp với chủ trương của Chính phủ Việt Nam. Cách tiếp cận vấn đề của Dự án là rất khoa học, hoàn thiện về yêu cầu và lý luận. Tuy vậy, các đại biểu có bày tỏ quan ngại là mục tiêu của dự án quá rộng, khó lòng thực hiện được trong vòng đời dự án. Các đại biểu đề nghị dự án tìm ra các mục tiêu trọng tâm để làm việc hiệu quả hơn, đa dạng hóa hoạt động cho một mục tiêu để nâng cao kết quả thu được. Cần làm rõ các thứ tự ưu tiên, hoạch định lộ trình rõ ràng cho một số mục tiêu, đặc biệt các lĩnh vực cần đầu tư lớn.

Giải thích cho quan ngại chung của các đại biểu về tham vọng lớn của Dự án, đại diện dự án đã nhắc lại phương pháp tiếp cận của Dự án là mang tính hệ thống, được thiết kế để đáp ứng các thiếu sót trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Các hoạt động của Dự án hiện nay đều đã qua sàng lọc, chỉ có các hoạt động còn lại đều đáp ứng yêu cầu của dự án. Việc tổ chức tất cả các hoạt động này là hoàn toàn khả thi. Một số mục tiêu cần được ưu tiên đã được Dự án xác định, bao gồm: Quy trình chuẩn hóa, lựa chọn chính sách, xây dựng hội đồng tư vấn chính sách quốc gia, hỗ trợ các bộ ngành trong việc xây dựng các dự án luật cần ưu tiên, thí điểm.

Bài trình bày về Dự thảo Khung đo lường hiệu quả hoạt động (PMF) và dự thảo Chiến lược Bình đẳng giới của Dự án NLD cũng nhận được một số ý kiến đóng góp của thành viên Tổ tư vấn để hoàn thiện, sau đó sẽ tiếp tục được đưa ra lấy ý kiến cụ thể trong phiên họp với từng cơ quan đối tác.

Bế mạc cuộc họp, ông Isabeau Vilandre nhắc lại các công việc tiếp theo của dự án, bao gồm việc hoàn thành Báo cáo đánh giá CEA, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Khung đo lường hiệu quả hoạt động của Dự án và buổi họp Ban Chỉ đạo Dự án tới đây. Ông cũng ghi nhớ các vấn đề liên quan đến tài chính sẽ được giải quyết trong thời gian tới.

Cuộc họp này là tiền đề cho các cuộc họp thường niên trong những năm sau giữa các đối tác để trao đổi, thảo luận các vấn đề chiến lược cũng như kỹ thuật, với mục tiêu khai thác tốt nhất các nguồn lực để Dự án hoạt động hiệu quả nhất, đem lại kết quả như mong đợi.

 


 
Xem thêm tin khác:
54.196.13.210
728
1896
1806
5445
198782