Trang chủ Tin tức NỔI BẬT

Thúc đẩy Hoạt động của Nhóm Công tác Bình đẳng giới

Ngày đăng: 25/07/2017
Sáng 11/7/2017, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) do Chính phủ Canada tài trợ tổ chức cuộc họp Nhóm Công tác Bình đẳng giới nhằm đánh giá về thực trạng công tác lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật và trao đổi, thảo luận về Kế hoạch hoạt động của Nhóm trong năm 2017-2018.

Thông tin chung về Nhóm Công tác Bình đẳng giới

 

Nhóm Công tác Bình đẳng Giới (gọi tắt là “Nhóm Công tác”) được thành lập theo Quyết định số 1985/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 21 tháng 09 năm 2016, nhằm hỗ trợ Bộ Tư pháp (“BTP”) trong việc thực thi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, tăng cường quy trình và thực tiễn phân tích dựa trên vấn đề giới trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam. Đây là một kết quả quan trọng trong hoạt động hỗ trợ của Dự án NLD do Chính phủ Canada tài trợ nhằm tăng cường chất lượng lập pháp của các Bộ cơ quan đối tác của Dự án.

 

Nhóm Công tác bao gồm 19 thành viên, do Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp làm tổ trưởng. Các thành viên là cán bộ đến từ 07 cơ quan đối tác của Dựa án NLD[1] và 03 chuyên gia bình đẳng giới.

 

Cuộc họp của Nhóm Công tác Bình đẳng giới ngày 11 tháng 7 năm 2017

Đây là cuộc họp Nhóm đầu tiên sau khi Kế hoạch hoạt động năm 2017-2018 của Dự án NLD được phê duyệt. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đã giới thiệu về Chương trình kế hoạch hoạt động của Nhóm trong năm 2017-2018. Mục tiêu của các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của các thành viên trong hoạt động phân tích đánh giá tác động về giới trong xây dựng pháp luật, thực hiện lồng ghép giới trong một số Dự thảo Luật cụ thể và hoàn thiện Bộ Công cụ về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Jacob Gammelgaard, Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam mong muốn các hoạt động trong Chương trình kế hoạch hoạt động của Nhóm năm 2017-2018 sẽ giúp các thành viên xây dựng được các kỹ năng cần thiết về lồng ghép giới và có thể áp dụng các kỹ năng đó trong hoạt động xây dựng pháp luật. Ngoài ra, ông cũng đề xuất các thành viên và các chuyên gia xem xét và nghiên cứu nội dung về phân tách dữ liệu theo giới, một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ cho hoạt động phân tích, đánh giá về giới, tuy nhiên, chưa được chú trọng đúng mức ở Việt Nam.

Các thành viên của Nhóm bao gồm đại diện từ Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Văn phòng Quốc hội đã phát biểu ý kiến về thực trạng lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật ở Bộ, cơ quan mình, và đề xuất những hỗ trợ từ Nhóm Công tác nhằm nâng cao chất lượng và năng lực lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật.

Từ ý kiến của các thành viên, trong năm công tác 2017-2018, Nhóm Công tác Bình đẳng giới sẽ điều chỉnh cách thức hoạt động, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên và kết nối hoạt động của Nhóm Công tác với hoạt động xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành, cơ quan là đối tác của Dự án NLD.[1] Bộ Tư pháp, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngoài ra,  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ tham gia với vai trò là các bộ chủ quản trong công tác lồng ghép giới.

 

 

 


 
Xem thêm tin khác:
54.82.7.231
170
2468
2527
5635
214293