Trang chủ Tin tức TIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT PHÁP TẠI VIỆT NAM

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Ngày đăng: 21/06/2017
(Theo NDĐT) - Chiều 8-6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 với tổng số phiếu tán thành là 89% (437 đại biểu).

Trong ngày làm việc 8-6, buổi chiều, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết này với kết quả như sau:

Số đại biểu tham gia: 448 đại biểu (91,24%)

Số đại biểu tán thành: 437 đại biểu (89,00%)

Số đại biểu không tán thành: 6 đại biểu (1,22%)

Số đại biểu không biểu quyết: 5 đại biểu (1,02%).

Ngày 30-5, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, sau đó thảo luận ở tổ và thảo luận tại hội trường vào ngày 31-5.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 4, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 sẽ bổ sung các dự án dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, tại Kỳ họp thứ 5 sẽ trình Quốc hội thông qua 11 dự án Luật, gồm: dự án Luật Hành chính công; dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; dự án Luật Đo đạc và bản đồ; dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến chín dự án Luật, gồm: dự án Luật Dân số; dự án Luật Quản lý phát triển đô thị; dự án Luật Chăn nuôi; dự án Luật Trồng trọt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; dự án Luật Công an xã; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Tại Kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật, gồm: dự án Luật Dân số; dự án Luật Quản lý phát triển đô thị; dự án Luật Chăn nuôi; dự án Luật Trồng trọt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; dự án Luật Công an xã; dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Đồng thời, cho ý kiến bốn dự án luật, gồm: dự án Luật Cảnh sát biển; dự án Luật Kiến trúc; dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; dự án Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 

TUYẾT LOAN

 


 
Xem thêm tin khác:
54.82.7.231
183
2459
2527
5626
214284