Trang chủ Tin tức NỔI BẬT

Cuộc họp giới thiệu nhóm chuyên gia đánh giá vấn đề lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật

Ngày đăng: 06/10/2016
Ngày 6/10/2016, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) tổ chức buổi họp ra mắt nhóm chuyên gia đánh giá vấn đề lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nhóm chuyên gia được thành lập theo Quyết định 1985/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp kí ngày 21/9/2016.

Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và ông Jacob Gammelgaard, Giám đốc Thường trú Dự án NLD tại Việt Nam. Tại cuộc họp, ông Đỗ Đình Lương – Quản đốc Dự án đọc quyết định thành lập nhóm và giới thiệu các thành viên. Các thành viên của nhóm chuyên gia đến từ các Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Vụ Các vấn đề xã hội của Văn phòng Quốc hội.

Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia gồm tham gia thực hiện hoạt động đánh giá tác động về giới, phân tích giới theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện hướng dẫn, tập huấn về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật; rà soát và kiến nghị việc hoàn thiện các quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, sửa đổi Bộ Công cụ lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chia sẻ các sản phẩm nghiên cứu của nhóm chuyên gia trên trang tham vấn điện tử của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

Thay mặt Dự án NLD, ông Gammelgaard nhấn mạnh việc thành lập Nhóm chuyên gia và triển khai các hoạt động của nhóm sẽ giúp nâng cao năng lực các đối tác của dự án cũng như các cơ quan có vai trò nổi bật trong công tác lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, chia sẻ tri thức; đồng thời khẳng định cam kết của Dự án là hỗ trợ nhóm chuyên gia cả về mặt kĩ thuật, nhân sự và tài chính để nhóm thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Có thể khẳng định, đây là nhóm công tác liên bộ đầu tiên về công tác lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam, là một bước đột phá trong công tác lồng ghép giới vào quy trình xây dựng pháp luật, góp phần thực hiện kế hoạch bình đẳng giới của dự án.


 
Xem thêm tin khác:
54.82.7.231
184
2460
2527
5627
214285