Trang chủ Tin tức MỚI NHẤT

Một số hoạt động của các đối tác do Dự án NLD hỗ trợ thực hiện trong tháng 03/2016

Ngày đăng: 11/03/2016
Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia đang ở cuối năm thứ 1, Giai đoạn 2. Trong thời điểm này, các hoạt động đều đang được các đối tác của dự án gấp rút triển khai để hoàn thành kế hoạch hoạt động năm tài khóa 2015-2016. Đồng thời, Dự án cũng làm việc với các đối tác chính để đề xuất, thảo luận và đi tới thống nhất danh sách các hoạt động cho năm thứ 2 của giai đoạn 2 – năm tài khóa 2016-2017.

Số

Tên hoạt động

Ngày tổ chức

Địa điểm

Cơ quan thực hiện

1

Hội thảo chia sẻ thông tin kết quả rà soát pháp luật tư pháp quốc tế về giao dịch thương mại và Phần V Bộ luật Dân sự 2015

01/03/2016

Hà Nội

Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp

2

Hội thảo trao đổi, thảo luận về dự thảo sổ tay tình huống nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

04/03/2016

Thái Bình

Cục Kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp

3

Chuyến nghiên cứu khảo sát của đoàn đại biểu từ Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương và Liên đoàn Luật sư Việt Nam sang Canada, làm việc với Cơ quan Cạnh Tranh Canada (Competition Bureau) và các cơ quan liên quan với mục đích thu thập kiến thức và các thực tiễn tốt nhất về thực thi các quy định của Luật Cạnh tranh, phục vụ cho quá trình đề xuất sửa đổi Luật Cạnh tranh

04-13/03/2016

Toronto/ Ottawa

Canada

Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia

4

Tập huấn để xây dựng  sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

07-09/03/2016

Đà Lạt

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp

5

Hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho 22 bộ ngành và địa phương

14/03/2016

Hà Nội

Cục Phổ biến và Giáo dục Pháp luật,

Bộ Tư pháp

6

Hội thảo chia sẻ và lấy ý kiến về dự thảo Bộ tiêu chí thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Thẩm định chính sách)

14/03/2016

Hà Nội

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp

7

Hội thảo tham vấn về Báo cáo đánh giá sự tham gia của các bên liên quan vào quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương

15/03/2016

Hà Nội

Vụ Pháp chế, Bộ Công thương

8

Hội thảo tham vấn về nghiên cứu và đánh giá chính sách đất đất trong lĩnh vực nông nghiệp

116/03/2016

Hà Nội

Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

9

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học về những nội dung liên quan đến năng lực, quy trình xem xét, thẩm tra Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội

18/03/2016

Hà Nội

Ủy Ban Pháp luật, Quốc hội

10

Hội thảo tham vấn về Báo cáo đánh giá sự tham gia của các bên liên quan vào quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương

18/03/2016

Tp. HCM

Vụ Pháp chế, Bộ Công thương

11

Tập huấn cho các bộ, ngành, địa phương về quy trình chính sách và đánh giá tác động chính sách

18-19/03/2016

Ninh Bình

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp

12

Hội thảo về báo cáo Nâng cao năng lực theo dõi thi hành pháp luật và thực hiện đánh giá tác động VBQPPL trong ngành công thương

22/03/2016

Hà Nội

Vụ Pháp chế, Bộ Công thương

13

Hội thảo tham vấn về phương pháp luận xây dựng quy định trong lĩnh vực tài chính

22/03/2016

Vĩnh Phúc

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

14

Tập huấn nâng cao năng lực theo dõi thi hành pháp luật và thực hiện đánh giá tác động VBQPPL trong lĩnh vực công thương

23/03/2016

Hà Nội

Vụ Pháp chế, Bộ Công thương

15

Hội thảo về báo cáo Nâng cao năng lực theo dõi thi hành pháp luật và thực hiện đánh giá tác động VBQPPL trong ngành công thương

25/03/2016

Đà Nẵng

Vụ Pháp chế, Bộ Công thương

16

Cuộc họp Tổ Tư vấn kĩ thuật của Dự án NLD

25/03/2016

Nha Trang

Bộ Tư pháp; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Tài chính; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; NLD

 

 


 
Xem thêm tin khác:
54.82.7.231
185
2465
2527
5632
214290