Trang chủ Tin tức MỚI NHẤT

Một số hoạt động phối hợp của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia và đối tác của Dự án trong tháng 11-12/2015

Ngày đăng: 03/11/2015

NGÀY

HOẠT ĐỘNG

ĐỊA ĐIỂM

ĐỐI TÁC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

3-4/11/2015

Tập huấn về xây dựng chính sách, chuẩn bị cho Sổ tay về xây dựng chính sách

Hòa Bình

Bộ Tư pháp (các Vụ, Cục, Viện), Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ Tư pháp (Viện Khoa học Pháp lý) và Dự án NLD

6/11/2015

Hội thảo Pháp điển hóa quy định của Luật chuyên ngành trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Hải Phòng

Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế)

Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế)

10/11/2015

Họp tổng kết chuyến công tác của 02 chuyên gia Canada về đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo cán bộ soạn thảo văn bản pháp luật

Hà Nội

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ

Dự án NLD

12/11/2015

Hội thảo Xây dựng và phân tích chính sách trong quy trình xây dựng pháp luật – Thực tiễn Việt Nam và Kinh nghiệm của Canada

Hà Nội

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp (Viện Khoa học Pháp lý) và Dự án NLD

14/11/2015

Họp thảo luận về các hoạt động cần triển khai để xây dựng khung logic và các chỉ số cấp quốc gia về theo dõi thi hành pháp luật

Hà Nội

Bộ Tư pháp (Cục Quản lý, Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật)

Bộ Tư pháp (Cục Quản lý, Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật) và Dự án NLD

30/11-1/12/2015

Tập huấn về Kĩ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Quảng Ninh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (các Vụ, Cục)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vụ Pháp chế) và Dự án NLD

7-8/12/2015

Tập huấn về Kĩ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đà Nẵng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (các Vụ, Cục)

Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Dự án NLD

18/12/2015

Họp Tổ Tư vấn kĩ thuật (TAT) của Dự án NLD

Hà Nội

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ

Dự án NLD

14/12/2015

Tọa đàm xây dựng khung nghiên cứu cho báo cáo đánh giá, rà soát việc áp dụng, thực hiện Bình đẳng giới trong xây dựng văn bản pháp luật trong thời gian 2007 đến nay trong lĩnh vực cạnh tranh  

Hà Nội

Bộ Công thương

Bộ Công thương (Vụ Thị trường Châu Mỹ) và Dự án NLD

15-16/12/2015

Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội

Bộ Tư pháp (Vụ các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật)

Bộ Tư pháp (Vụ các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật) và NLD

 


 
Xem thêm tin khác:
54.196.13.210
728
1896
1806
5445
198782