Trang chủ Giới thiệu Quản lý Dự án

CƠ QUAN CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU CANADA (GAC) 

Cơ quan các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) có nhiệm vụ quản lý các nguồn tài trợ và tài nguyên của Chính phủ Canada một cách hiệu quả và tận tâm để đạt được các kết quả có ý nghĩa và bền vững; tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ở Canada và trên bình diện quốc tế, tạo điều kiện để các nỗ lực của Canada đạt được các mục tiêu phát triển.

Năm 2009, trong một phần của Kế hoạch hiệu quả viện trợ mới của Canada, Việt Nam được lựa chọn trở thành một điểm nhấn mới trên phạm vi phát triển quốc tế. Chương trình hiện tại của Canada tại Việt Nam phản ánh các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về xóa đói giảm nghèo, tập trung vào việc nâng cao môi trường đầu tư, hỗ trợ xây dựng các doanh nghiệp ở nông thôn và khả năng cạnh tranh trong nông nghiệp.

CƠ QUAN THỰC HIỆN DỰ ÁN CANADA

Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (CEA) của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) là một liên danh gồm Hiệp hội Luật gia Canada (CBA), Bộ Tổng chưởng lý bang Ontario (MAG) và công ty luật Stikeman Elliot (SE). CEA kí hợp đồng với DFATD trở thành Tư vấn của NLD ngày 29/3/2012.

Hội Luật sư Canada (CBA) là một tổ chức chuyên nghiệp, tự nguyên được thành lập năm 1896 và được hợp pháp hóa bằng một Đạo luật Đặc biệt của Nghị viện ngày 15/4/1921. Ngày này, Hội đại diện cho 37.000 luật sư, thẩm phán, công chứng viên, giáo sư luật, và sinh viên luật trên toàn Canada. Khoảng 2/3 các luật sư đang hành nghề tại Canada là hội viên của Hội. Chức năng của Hội luật sư Canada là tăng cường pháp luật, tăng cường công tác quản lý tư pháp; tăng cường và đẩy mạnh việc tiếp cận công lý; đẩy mạnh sự bình đẳng trong nghề luật và trong hệ thống pháp luật; tăng cường và nâng cao kiến thức, kĩ năng, các tiêu chuẩn đạo đức và sự thịnh vượng của các thành viên thi hànhnghề luật; đại diện cho nghề luật trên toàn quốc gia và trên phạm vi quốc tế, thúc đẩy quyền lợi của các thành viên Hội.

Bộ Tổng chưởng lý bang Ontario (MAG) chịu trách nhiệm thiết lập một hệ thống tư pháp công bằng và dễ tiếp cận, phản ánh được nhu cầu của các cộng đồng đa dạng mà Bộ phục vụ trong chính quyền cũng như trong tỉnh bang. Bộ Tổng chưởng lý thực hiện và quản lý một loạt các dịch vụ pháp lý bao gồm: thi hành 115 đạo luật, thực hiện thủ tục hình sự trên toàn bang Ontario; cung cấp hỗ trợ pháp lý và tiến hành việc tố tụng thay mặt cho toàn bộ các Bộ trong chính quyền và nhiều cơ quan, ban ngành, tòa án; tư vấn và soạn thảo tất cả các luật, quy định; và phối hợp, quản lý các dịch vụ tòa án trên toàn bang Ontario.

Stikeman Elliot là một trong các công ty luật hàng đầu Canada, được công nhận vì các dịch vụ hàng đầu trong các lĩnh vực chủ chốt của công ty – tài chính doanh nghiệp, mua bán sáp nhập, bất động sản, luật doanh nghiệp – thương mại, ngân hàng, tái cấu trúc tài chính, thuế, phá sản, cạnh tranh và đầu tư nước ngoài, lao động và tố tụng trong kinh doanh. Công ty là cơ quan quan hệ công chúng của dự án NLD. Stikeman Elliot là một thành viên chính tham gia Dự án Hỗ trợ thi hành Chính sách (PIAP) tại Việt Nam từ năm 1996 đến 2013.

Sơ đồ tổ chức của Ban Các sáng kiến quốc tế thuộc Hiệp hội Luật gia Canada (CBA): 

BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN (PSC)

Ban chỉ đạo dự án (PSC) có trách nhiệm rà soát và kiểm tra bối cảnh tiến hành dự án, các yếu tố giả định, rủi ro và các yếu tố liên quan đến dự án; theo sát tiến độ để đạt được các mục tiệu trung hạn và ngắn hạn, rà soát và đề xuất các sửa đổi; rà soát và đề xuất thông qua kế hoạch làm việc hàng năm, các mục tiêu kết quả, phân bổ ngân sách, và lịch trình công tác của năm tài chính tiếp theo; giải quyết các vấn đề ở cấp độ chính sách mà có thể làm chậm trễ việc thực hiện dự án, đồng thời đưa ra các hướng dẫn về chính sách, thông dịch và tư vấn.

Các cuộc họp của Ban chỉ đạo được chủ trì bởi cả Cơ quan Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Bộ Tư pháp và trao đổi kịp thời tình hình thực hiện dự án, nêu rõ các vấn đề mới hoặc các lĩnh vực cần can thiệp, đề xuất hướng đi tổng thể và phản hồi lại cho dự án, thông qua các kế hoạch làm việc hàng năm.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban quản lý dự án (PMU) đặt tại Bộ Tư pháp với trưởng ban là một Vụ phó Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Tư pháp. PMU là đầu mối chính làm việc với Văn phòng dự án NLD về cả mặt hành chính và kĩ thuật, hỗ trợ NLD phối hợp với các đối tác khác, cùng các bên liên quan.

VĂN PHÒNG NLD

Văn phòng dự án được đặt tại Tòa nhà Prime, 53 Quang Trung, Hà Nội. Văn phòng giữ vai trò quan trọng trong việc thực hện dự án. Một nhóm nhân viên dự án được xây dựng: gồm một giám đốc dự án, 3 cán bộ chương trình, 1 cán bộ thông tin - truyền thông, 3 cán bộ tài chính – hành chính. Nhóm này đóng góp vào các thành tựu của dự án, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp từ Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (CEA) và hỗ trợ từ Cơ quan Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC). 

 

 


 
Xem giới thiệu khác:
54.82.7.231
183
2459
2527
5626
214284