Trang chủ Giới thiệu Tổ Tư vấn Kĩ thuật

Tổ Tư vấn Kĩ thuật (TAT) đưa ra các tư vấn về mặt kĩ thuật thường xuyên cho các đối tác của Dự án NLD, Bộ Tư pháp, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (CEA) và Ban chỉ đạo dự án (PSC) về cách phối hợp hiệu quả nhất giữa các bên liên quan trong việc xác định, lập kế hoạch, thi hành, báo cáo và theo dõi các hoạt động của dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt. Ngoài việc đóng góp cho việc xây dựng các hướng dẫn, thành viên của Tổ Tư vấn được khuyến khích đưa ra các nhận xết về các chiến lược thực hiện và phương pháp đánh giá các công việc của NLD.

Tổ Tư vấn bao Kĩ thuật gồm các đại diện của Bộ Tư pháp (Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ các Vấn đề chung trong Xây dựng Pháp luật, Viện Khoa học Pháp lý); Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp luật), Văn phòng Quốc hội (Vụ Pháp luật) và Giám đốc thường trú tại Việt Nam của NLD.

Ngày 02/06/2014 đã diễn ra cuộc họp đầu tiên của Tổ Tư vấn Kĩ thuật tại Hà Nội với sự tham gia của tất cả các thành viên từ nhà tài trợ và đội ngũ nhân viên của NLD. Cuộc họp là cơ hội cho các thành viên tìm hiểu thêm về dự án (cơ sở của dự án, các hợp phần của dự án, tình trạng hiện nay và các hoạt động đang được tiến hành) và nêu ra các quan điểm về cơ chế làm việc, đề xuất các biện pháp phối hợp và chuẩn bị cho các cuộc họp tiếp theo.

Ngày 15-16/12/2014 đã diễn ra cuộc họp lần thứ hai của Tổ Tư vấn Kĩ thuật tại Hà Nội. Chi tiết và hình ảnh về cuộc họp có thể xem tại đây

Ngày 18/12/2015 đã diễn ra cuộc họp lần thứ ba của Tổ Tư vấn Kĩ thuật tại Hà Nội. Chi tiết và hình ảnh về cuộc họp có thể xem tại đây.


 
Xem giới thiệu khác:
54.82.7.231
171
2468
2527
5635
214293