Trang chủ Giới thiệu Kế hoạch Bình đẳng giới

Vấn đề Bình đẳng giới đã được đưa vào Hiến pháp và chính sách cấp quốc gia của Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện bình đẳng giới chưa đạt được hiệu quả như pháp luật đề ra. Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) sẽ đưa vấn đề bình đẳng giới trở thành một nội dung xuyên suốt cả 4 hợp phần bằng cách hỗ trợ các đối tác Việt nam áp dụng các nguyên tắc được thừa nhận trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam phê chuẩn gia nhập vào luật Việt Nam, trong tất cả các hoạt động dự án với Bộ Tư pháp và các Bộ đối tác của dự án.

Trong khi NLD cam kết lồng ghép vấn đề giới trong tất cả các sáng kiến của mình, 3 sáng kiến đặc biệt dưới đây đang được xây dựng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và tăng cường các kĩ năng của cá nhân và tổ chức trong quá trình làm luật.

Nâng cao năng lực cho cán bộ các Ủy ban của Quốc hội: Dự án NLD đề xuất xây dựng một chương trình nâng cao năng lực cho các cán bộ của Ủy ban Pháp luật, Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và các cơ quan liên quan khác trong hoạt động xây dựng pháp luật. Các hoạt động ban đầu nhiều khả năng sẽ tập trung vào các nữ thành viên vì theo thực tế tại Việt Nam hiện nay số đại biểu Quốc hội là nữ đang thiếu so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang nỗ lực tìm kiếm các nam đại biểu tiềm năng quan tâm đến nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực về lồng ghép bình đẳng giới. Uỷ ban các vấn đề xã hội (Vụ Bình đẳng giới) đã được Dự án mời gửi đề xuất liên quan đến nhóm hoạt động này. Dự án NLD sẽ xây dựng một chương trình hoạt động thu được từ các cuộc thảo luận với nhóm nữ đại biểu Quốc hội và các cán bộ của Văn phòng Quốc hội và Uỷ ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội.

Hỗ trợ nhóm chuyên gia không chính thức của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Nhóm chuyên gia không chính thức này gồm khoảng 15 thành viên là các chuyên gia cao cấp đã về hưu, từng giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước hoặc có quan hệ với Quốc hội và Chính phủ. Những chuyên gia này đều có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm dày dạn trong nhiều lĩnh vực, được mời đóng góp ý kiến và tư vấn về các khía cạnh bình đẳng giới, tác động giới của các dự thảo luật được trình lên Uỷ ban Các vấn đề xã hội xem xét. Các chuyên gia này thực hiện công việc trên cơ sở tâm huyết và hoàn toàn tự nguyện. Do thực trạng là Uỷ ban Các vấn đề xã hội hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn lực cũng như chuyên môn cần thiết để thực hiện thẩm tra một cách đầy đủ yếu tố lồng ghép bình đẳng giới, sự tham gia hỗ trợ đắc lực của nhóm chuyên gia này đã giúp khắc phục phần nào thiếu sót này và được Uỷ ban Các vấn đề xã hội đánh giá rất cao. Từ phía Dự án NLD sẽ nỗ lực tìm ra các phương thức để đảm bảo cách tiếp cận mang tính hệ thống cho nhóm chuyên gia này, để có thể đưa ra các phân tích về bình đẳng giới trong các dự thảo luật và thu hút sự tham gia của các thành viên trong nhóm vào việc xây dựng nhóm công tác bình đẳng giới và thiết kế chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ soạn thảo (như cố vấn, tư vấn, cán bộ đào tạo) có kiến thức về bình đẳng giới và có khả năng thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong công việc của mình.

Nhóm công tác bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật: Quan sát của các chuyên gia Việt Nam và Canada trong dự án NLD cho thấy, Việt Nam dù đã có cơ sở pháp lý và cam kết thực hiện bình đẳng giới rất vững chắc, rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức đối với pháp luật quốc tế và trong nước về lồng ghép giới nhưng vấn thiếu vắng một cơ chế phối hợp trong hệ thống pháp luật. Điều này đã làm cản trở những nỗ lực đảm bảo bình đẳng giới được xem xét đầy đủ trong quy trình hoạch định chính sách, soạn thảo và thông qua văn bản quy phạm pháp luật. Năng lực thể chế cho việc báo cáo, phân tích giới, thu thập dữ liệu và giám sát còn yếu, mâu thuẫn và thiếu tính hệ thống. Trách nhiệm phân tích và thẩm định lồng ghép giới được phân chia giữa nhiều chủ thể khác nhau trong hệ thống pháp luật, thậm chí trong cùng một Bộ. Thực tiễn tốt nhất theo chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện rà soát các chính sách và dự thảo một cách tập trung nhằm đảm bảo sự gắn kết liên Bộ về vấn đề này. Do đó, việc hình thành Nhóm công tác bình đẳng giới liên Bộ, liên ngành trong xây dựng pháp luật thuộc Chính phủ đã được đề xuất để thực hiện hoạt động phối hợp phân tích và thẩm định giới trong văn bản và đưa ra kiến nghị trong quá trình xây dựng pháp luật.

Kế hoạch Bình đẳng giới đã được trình và thông qua tại cuộc họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo Dự án NLD ngày 27/3/2015, được sửa đổi, bổ sung trong tháng 7/2015. Tiếng AnhTiếng Việt


 
Xem giới thiệu khác:
54.82.7.231
164
2470
2527
5637
214295