Trang chủ Giới thiệu Chuyên gia của NLD

Bà Andrea Strom - Giám đốc Ban Xây dựng chính sách Tư pháp, Cục Chính sách và các Cơ quan xét xử, Bộ Tổng Chưởng lý Ontario

Bà Andrea Strom là Giám đốc Ban Xây dựng chính sách Tư pháp, Cục Chính sách và các Cơ quan xét xử, MAG. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc năm 2005, bà là chuyên gia tại Ban Chính sách từ năm 1998. Bà lãnh đạo cácchuyên gia  chính sách, đưa ra các tư vấn chiến lược cho Ban quản trị cấp cao và Nội các, điều hành chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ và liên lạc với các Cục, Bộ, các nhóm liên quan, Văn phòng Thứ trưởng, Văn phòng Bộ trưởng và Văn phòng Nội các. Bà tham gia vào nhiều các dự án chính sách với rất nhiều kinh nghiệm trong mọi giai đoạn của quá trình xây dựng chính sách và văn bản pháp luật. Bà tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các lựa chọn chính sách, soạn thảo các sáng kiến pháp luật liên quan tới các vấn đề dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự và đưa ra các tư vấn chiến lược về pháp luật và chính sách cho cấp lãnh đạo và Nội các về các vấn đề tư pháp.

Bà Strom có kinh nghiệm trực tiếp về lập kế hoạch chiến lược trong nội bộ chính phủ từ góc nhìn của một cơ quan trung ương và của một bộ. Trước khi gia nhập Bộ Tổng chưởng lý, bà là Cố vấn chính sách cao cấp của Văn phòng Nội các, chịu trách nhiệm tư vấn cho Ủy ban Chính sách, Nội các và Thủ hiến bang Ontario. Bà cũng từng là Cố vấn chính sách cao cấp của Bộ Giáo dục, Đào tạo, Văn hóa và Truyền thông.

Bà có kinh nghiệm làm chính sách và xây dựng pháp luật ở Việt Nam thông qua Dự án Hỗ trợ Thi hành Chính sách (PIAP), một dự án do CIDA tài trợ từ 2003 đến 2008. Dự án này hỗ trợ một loạt các vấn đề liên quan đến lập kế hoạch, quản lý hoạt động, phân tích và nghiên cứu chính sách, quy trình tham vấn, soạn thảo văn bản pháp luật, phân tích giới trong dự thảo văn bản pháp luật, tính liên kết và thống nhất của văn bản pháp luật. 

Bà Juliet S. Robin -Chuyên gia cao cấp về Xây dựng Chính sách, Bộ Tổng Chưởng lý Ontario

Bà Juliet S. Robin là một Chuyên gia cao cấp về Chính sách tại Ban Xây dựng Chính sách Tư pháp thuộc MAG. Bà có chuyên môn sâu trong lĩnh vực pháp luật hành chính và luật công và đã từng đứng đầu một số chương trình cải cách chính sách và pháp luật cho chính quyền tỉnh bang Ontario trong các lĩnh vực quyền con người, trợ giúp pháp lý và tư pháp hành chính. Trước khi làm việc tại MAG, bà làm việc tại Văn phòng Nội các Ontario với vai trò là người cố vấn cho Thủ hiến về các vấn đề liên quan đến chính sách y tế, chính sách chiến lược cho chính quyền và quản lý dựa trên kết quả thuộc lĩnh vực tư pháp. Bà Robin đã nhận bằng Cử nhân tại Đại học Calgary, Cử nhân Luật từ Đại học Ottawa và bằng Thạc sĩ Luật tại trường Osgoode, Đại học York. Bà là thành viên của Liên đoàn Luật sư Thượng Canada và đoàn luật sư bang British Columbia.

Bà Janet Chow - Chuyên gia, Ban Xây dựng chính sách Tư pháp, Cục Chính sách và các Cơ quan xét xử, Bộ Tổng Chưởng lý Ontario

Bà Janet Chow là Chuyên gia của Ban Xây dựng chính sách Tư pháp, Cục Chính sách và các Cơ quan xét xử, Bộ Tổng Chưởng lý Ontario từ năm 2013 sau khi kết thúc thời gian làm việc với Văn phòng Luật Crown – mảng dân sự và Văn phòng Chuyên gia đa dạng hóa. Trong Ban Chính sách, bà đưa ra các tư vấn về pháp lý và chính sách cho Tổng chưởng lý và phó Tổng chưởng lý về nhiều vấn đề liên quan tới tiếp cận công lý, công lý cho người dân tộc thiểu số, luật dân sự, hành chính và gia đình. Bà hỗ trợ về chính sách, tư vấn cho các ban, Cục khác của Bộ, xây dựng và thu xếp các đề nghị chính sách và sáng kiến lập pháp lên Nội các, làm việc với các bên khác nhau trong hệ thống tư pháp. Thay mặt cho Bộ, bà tham gia nhóm công tác của Tổ chức Luật Thống nhất Canada, ở bộ phận hỗ trợ sự đồng bộ, hài hòa hóa các luật của Canada.

Bà có các kinh nghiệm nghiên cứu trước đó về trách nhiệm nhân quyền, có thời gian hợp tác với Văn phòng Ủy ban Xung đột lợi ích và Đạo đức về việc áp dụng các văn bản xung đột lợi ích của chính quyền liên bang và Quy tắc ứng xử đối với các vi phạm bị cáo buộc và với Vụ các vấn đề Pháp lý của DFATD về các vấn đề liên quan đến sự tham gia của Canada vào các điều ước quốc tế về nhân quyền và luật quốc tế. Bà hỗ trợ Văn phòng hỗ trợ pháp lý Ontario về trách nhiệm hình sự và giúp các thân chủ khi ra trước Hội đồng bồi thường các thương tật hình sự Ontario trong suốt thời gian nghiên cứu của mình.

Kinh nghiệm về mảng phát triển trên phạm vi quốc tế của bà Chow bao gồm vị trí nhân viên chương trình của Quỹ châu Á ở Bangladesh, thực hiện các nghiên cứu về lập kế hoạch chiến lược trong xây dựng chính sách công đồng và tiếp cận các chương trình công lý, cũng như vị trí trợ lý nghiên cứu cho Trung Tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế. Bà là chủ tịch của Nhóm Nghiên cứu G8 tại Đại học Toronto từ năm 2006 đến 2007 và hướng dẫn cho hơn 100 sinh viên bậc đại học và sau đại học nghiên cứu về các báo cáo tuân thủ của nhóm G8 năm 2007, trình bày kết quả nghiên cứu tại Trung tâm châu Âu về kinh tế chính trị quốc tế ở Berlin, Đức trong suốt Hội nghị thượng đỉnh nhóm G8 năm 2007.

Bà cũng là chuyên gia trong việc giai quyết vấn đề về sự đa dạng, tham gia công tác tình nguyện của Ủy ban các chương trình Đa dạng hóa thuộc Trung tâm Canada, tư vấn về các ưu tiên cho chương trình, phối hợp với các nhà giáo dục, giới học thuật và thanh niên, thuyết trình về đa dạng hóa và những vấn đề liên quan ở Viện Historica-Dominion, Passages Canada.

Bà Melissa Kim – Chuyên gia, Ban Xây dựng chính sách Tư pháp, Cục Chính sách và các Cơ quan xét xử, Bộ Tổng Chưởng lý Ontario

Bà Mellissa Kim trở thành Chuyên gia của Ban Xây dựng chính sách Tư pháp, Cục Chính sách và các Cơ quan xét xử, MAG từ năm 2011 sau khi hoàn thành công việc chuyên gia soạn thảo văn bản pháp luật của mình ở Văn phòng Chuyên gia Soạn thảo. Là một chuyên gia soạn thảo, bà Kim xây dựng các đề xuất chính sách công dựa trên kết quả, thực hiện các báo cáo, phân tích vấn đề, lựa chọn và rủi ro, và tham vấn và phối hợp với các bên liên quan và các bộ đối tác. Bà soạn thảo văn bản theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ Tổng Chưởng lý, hướng dẫn các chuyên gia soạn thảo, tư vấn và hỗ trợ quá trình soạn thảo,  các bản dự thảo và công việc trình lên Nội các. Trước khi tham gia vào Bộ Tổng Chưởng lý, bà là điều phối viên của Trung tâm Pháp lý Vận động cho những người lao động bị thương tật, hỗ trợ và đại diện cho các thân chủ trước Ủy ban về vấn đề An toàn nơi làm việc và Bảo hiểm và Tòa án xét xử các vụ việc về vấn đề An toàn nơi làm việc và Bảo hiểm. Bà từng là thực tập sinh mùa hè ở công ty luật White & Case ở New York, Mỹ và Shin&Kim ở Seoul, Hàn Quốc khi bà đang học luật. Bà là một thành viên của Đoàn Luật sư Ontario và New York.

Bà Kim tích cực tham gia cống hiến cho cộng đồng, đặc biệt là hướng tới các đối tượng người nhập cư, người tị nạn. Bà là một thành viên của Chương trình CivicAction của Toronto, chương trình này đưa ra các sáng kiến để giải quyết các thách thức khu vực. Bà là phó chủ tịch Hiệp hội luật sư Hàn Quốc – Canada, Giám đốc bộ phận chính sách và nghiên cứu HanVoice, xây dựng một khung chính sách và vận động cho tổ chức. Bà cũng là đồng Giám đốc của  chương trình Nhập cư và Sáng kiến Công lý Xã hội và là đồng chủ trì của chương trình trợ giúp sinh viên nhập cư của các trường đại học Canada nằm tại Đại học Toronto.

Bà Laura Metrick - Chuyên gia, Ban Xây dựng chính sách Tư pháp, Cục Chính sách và các Cơ quan xét xử, Bộ Tổng Chưởng lý Ontario

Bà Laura Metrick là chuyên gia của Ban Xây dựng chính sách Tư pháp, Cục Chính sách và các Cơ quan xét xử, MAG từ năm 2008. Bà đưa ra các tư vấn pháp lý, chính sách và chiến lược về các sáng kiến chính sách và xây dựng văn bản pháp luật, bao gồm việc cộng tác với các cố vấn pháp lý và chính sách từ các bộ và tổ chức khác. Từ năm 2000 đến 2008, bà Metrick là chuyên gia của Ban Chương trình và chính sách hình sự, Cục Dịch vụ Toà án của MAG. Tại đây, bà cố vấn các vấn đề pháp lý, chính sách và chiến lược về cải cách toàn diện hệ thống tư pháp hòa bình. Trong vai trò này, bà soạn thảo các đề xuất của Bộ để gửi Nội các, các ban của Nội các, hướng dẫn các chuyên gia soạn thảo viết các dự thảo luật và văn bản dưới luật, phối hợp tham vấn các bên liên quan. Trước khi đảm nhận vị trí này, bà là chuyên gia của Ban Luật Hiến pháp của Bộ Tổng Chưởng lý từ năm 1992 đến 1995 và giai đoạn 1999-2000, nơi bà đưa ra các tư vấn pháp lý, chính sách và chiến lược về các vấn đề thuộc Hiến pháp và Hiến chương về các Quyền.

Trong sự nghiệp của mình, việc nắm giữ rất nhiều vị trí liên quan đến chính sách trong chính phủ giúp bà có được một tầm hiểu biết sâu rộng về xây dựng pháp luật từ các góc nhìn khác nhau. Khi là Cố vấn cao cấp về chính sách cho ban thư kí về Phúc lợi trẻ em, Bộ Trẻ em và Thanh niên, bà điều phối công tác tham vấn và xây dựng dự thảo văn bản pháp luật về cải cách phúc lợi cho trẻ em. Bà là cố vấn cao cấp về chính sách cho Văn phòng Nội các, hỗ trợ Nội các và các ủy ban trong việc chủ trì các phiên làm việc nhóm giữa các bộ về phối hợp chính sách, đảm bảo sự thống nhất giữa chính sách được phê duyệt và dự thảo văn bản pháp luật, hỗ trợ xây dựng và thi hành các định hướng chính sách mới. Bà Metrick cũng từng là một Cố vấn cao cấp về chính sách cho Tổ công tác Tự do thông tin và Ban quản trị vấn đề riêng tư, là chuyên viên phân tích chính sách liên chính phủ và trưởng nhóm (chính sách kinh tế), quan hệ chính quyền Liên bang – Tỉnh bang và quan hệ quốc tế với Bộ các vấn đề liên chính phủ, trợ lý nghiên cứu về hành pháp, lập pháp và chính sách của Phó đoàn đại biểu của Chính phủ tại Thượng viện Canada.

Bà Metrick bắt đầu hành nghề luật ở công ty luật Singer, Keyfetz, Crackower and Saltzman năm 1977.

Bà Rosemary Logan, Cố vấn cao cấp, Vụ Chính sách công lý, MAG

Rosemary Logan là Cố vấn cao cấp, Vụ Chính sách công lý, MAG từ năm 2010. Với tư cách là Cố vấn cao cấp, bà đưa ra những tư vấn pháp lý, chính sách mang tính chiến lược về các sáng kiến chính sách và lập pháp, bao gồm cả việc phối hợp với các tư vấn chính sách và pháp luật tại các bộ khác và các cơ quan ngoài chính phủ. Từ năm 1990, bà Logan đã nắm giữ nhiều vị trí Cố vấn tại nhiều cơ quan chính phủ như Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn, Bộ Giao thông, vận tải và Bộ Dịch vụ người tiêu dùng.

Bà Logan khởi đầu sự nghiệp pháp lý của mình Ombudsman Ontario, một cơ quan độc lập được giao nhiệm vụ theo dõi và điều tra các khiếu nại liên quan đến chính quyền Ontario và dịch vụ công.

Ông John D. Gregory - Chuyên gia Trưởng, Bộ Tổng chưởng lý Ontario

Ông John D. Gregory là Chuyên gia Trưởng tại Ban Xây dựng Chính sách Tư pháp, MAG. Sau thời gian làm thư kí tòa án cho Chánh án của Canada, ông đã gia nhập Đoàn Luật sư Ontario vào năm 1977. Ông đã tham gia hoạt động trong lĩnh vực luật thương mại tại Toronto tới năm 1985, khi đó ông đã tham gia làm việc với chính quyền tỉnh bang. Ông đã xây dựng chính sách về các biện pháp giải quyết tranh chấp thay thế, tư pháp quốc tế, luật thương mại và các quy định chuyên ngành. Ông được chỉ định làm chủ tịch Tổ chức Luật Thống nhất tại Canada. Ông cũng đã dành nhiều thời gian trong suốt hai mươi năm qua cho luật về thông tin liên lạc điện tử, tham gia hỗ trợ xây dựng các luật về vấn đề trên ở cấp tỉnh bang, liên bang và quốc tế. Từ năm 1997 đến năm 2013, ông là thành viên của phái đoàn của Canada tại Ban công tác của Ủy ban của Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại quốc tế liên quan đến thương mại điện tử.

Ông Gerard Hernando, Giám đốc, Vụ Lập pháp – ngôn ngữ Pháp, Bộ Tổng chưởng lý bang Ontario

Gerard Hernando là Giám đốc Vụ Lập pháp – ngôn ngữ Pháp, MAG từ năm 2010. Vụ Lập pháp – ngôn ngữ Pháp là một phần của Văn phòng Cố vấn lập pháp, chịu trách nhiệm soạn thảo phiên bản tiếng Pháp của các văn bản pháp luật của bang Ontario. Trong vai trò này, ông Hernando chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tính kịp thời của công việc tại Văn phòng Cố vấn lập pháp, đồng thời phục vụ cho chính phủ bang Ontario và Hội đồng lập pháp. Trong thời gian làm việc tại Vụ Lập pháp – ngôn ngữ Pháp, ông Hernando là trụ cột trong dự án đặc biệt nhằm chuyển ngữ tất cả các VBQPPL của bang Ontario sang tiếng Pháp. Ông cũng đã đưa ra một công cụ dịch thuật với sự hỗ trợ của máy tính cho hoạt động của Vụ và phát triển nhiều công cụ điện tử phục vụ việc phân tích dựa trên bằng chứng mang tính sáng tạo nhằm cải tiến quy trình quản lý. Ông Hernando được đào tạo về dịch thuật và dịch vụ ngôn ngữ, tốt nhiệp bằng cử nhân Ngôn ngữ tại Đại học  Montreal. Ông Hernando cũng có chứng chỉ về Quan hệ quốc tế của Đại học Québec tại Montréal và là thành viên của Hiệp hội Biên phiên dịch bang Ontario với tư cách là biên dịch được cấp chứng chỉ.

Kate Andrew - Chuyên gia Cao cấp, Trưởng nhóm Dự án Đặc biệt của Văn phòng Chánh án, Tòa án bang Ontario

Bà Kate Andreaw là Chuyên gia Cao cấp, Trưởng nhóm Dự án Đặc biệt của Văn phòng Chánh án, Tòa án bang Ontario. Trong vai trò này, bà tư vấn về pháp lý và chính sách cho Chánh án và Phó Chánh án của Tòa. Công việc này bao gồm các tư vấn chiến lược về tư pháp và các sáng kiến hiện đại hóa. Bà thay mặt Tòa án Ontario làm việc với các bên liên quan trong hệ thống tư pháp và cộng đồng

 Trước đó, bà là Quyền Giám đốc của Ban Chính sách và các Chương trình thuộc Đạo luật chống Bạo lực hình sự, Cục Dịch vụ Tòa án, MAG từ năm 2012 – 2014 và là chuyên gia của Ban từ 2007 đến 2011. Bà cũng giữ vai trò Chuyên gia của Nhóm Lãnh đạo về Tư pháp của Người dân tộc thiểu số, Cục Luật Hình sự trong giai đoạn 2011-2012. Bà từng đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Ban Chính sách của Bộ Tổng chưởng lý từ năm 2000 đến 2004, chịu trách nhiệm chính về các Vấn đề của nhóm người dân tộc thiểu số, điều phối giữa chính sách nội bộ, chiến lược với chức năng soạn thảo, bao gồm vấn đề quyền con người quốc tế, quan hệ với các bên liên quan, luật gia đình, quyền của nạn nhân và trẻ em, làm việc với các hội đoàn tự nguyện, sau khi giữ các vị trí khác nhau trong Bộ từ năm 1995.

Bà làm việc tại Văn phòng Nội các của chính quyền tỉnh bang Ontario với vai trò Điều phối viên chính mảng chính sách tư pháp và liên chính phủ (2006-2007) và là cố vấn chính sách cao cấp của Ban Chính sách và các Ưu tiên của Văn phòng Nội các từ 1992 đến 1995. Bà cũng là Giám đốc phu trách nhóm Trẻ em và Thanh niên tại Ban Rủi ro của Bộ Các dịch vụ cho Trẻ em và Thanh niên. (2004-2006). Tại đây, bà đã thành lập ra một ban mới, triển khai các chương trình sáng tạo cho trẻ em người dân tộc thiểu số và điều phối một quy trình tham vấn phối  hợp để hỗ trợ xây dựng Khung Chính sách về Sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh niên đầu tiên của bang Ontario.

Bà có chuyên môn sâu về vấn đề giới và bình đẳng của phụ nữ, dựa trên các kinh nghiệm tích lũy được khi công tác tại Ủy ban Phụ nữ Ontario, Trung tâm y tế tưởng niệm Barbra Schlifer có chuyên môn về hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực và Ủy ban hành động về Bạo lực công cộng đối với phụ nữ. Bà đã sử dụng chuyên môn này trong các vị trí ở Bộ Tổng Chưởng lý, đặc biệt là vai trò chuyên gia của Nhóm Lãnh đạo Công lý cho người dân tộc thiểu số và Tổ công tác về Bạo lực với phụ nữ người dân tộc thiểu số và vai trò chuyên gia của nhóm Nan nhân bị lạm dụng. 

Bà có kinh nghiệm công tác ở Việt Nam trong vai trò là một cố vấn và chuyên gia tập huấn cho dự án PIAP do CIDA tài trợ, dự án có đối tác là Ủy ban các vấn đề xã hội và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội từ 2004 đến 2011, hỗ trợ xây dựng chính sách và pháp luật, phân tích giới và lồng ghép giới. Bà hỗ trợ cho các hội thảo về lồng ghép giới cho Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Quy Nhơn, giúp chuẩn bị cho các hội thảo tập huấn về chính sách lao động cho Quốc hội Việt Nam, điều phối và là một thành viên của một phái đoàn về bạo lực gia đình. Bà tham gia đón tiếp các đoàn thể từ Việt Nam sang công tác.

Bà Laura Hopkins, Cố vấn lập pháp, Văn phòng Cố vấn lập pháp, Bộ Tổng chưởng lý bang Ontario

Bà Hopkins có rất nhiều kinh nghiệm trong soạn thảo lập pháp và giải thích pháp luật, bà làm việc với tư cách cố vấn lập pháp tại Văn phòng cố vấn lập pháp, MAG đã 23 năm Văn phòng Cố vấn lập pháp là văn phòng chuyên biệt về soạn thảo lập pháp, gồm gần 20 cố vấn lập pháp chịu trách nhiệm soạn thảo tất cả các VBQPPL và quy định cho chính phủ bang Ontario, cũng như soạn thảo quy định và dự thảo luật cho tất cả đại biểu của Hội đồng lập pháp bang Ontario. Kinh nghiệm của bà Hopkins bao gồm soạn thảo VBQPPL trong lĩnh vự tài chính, kinh tế, các tổ chức tài chính, quản lý chính phủ, luật cộng đồng, lao động và quan hệ việc làm cũng như nhiều lĩnh vực được quản lý khác. Bà có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các bộ khác nhau và cán bộ cao cấp của chính phủ cũng như với các đại biểu, ủy ban và cán bộ của Hội đồng lập pháp bang Ontario.

Bà Hopkins cũng có nhiều kinh nghiệm dạn dày trong giảng dạy về soạn thảo lập pháp cho sinh viên luật, luật sự và cán bộ chính phủ tại Canada và một số quốc gia. Bà Hopkins đã giảng dạy về kỹ năng soạn thảo lập pháp tại một số trường luật hàng đầu của Canada cũng như cho các luật sư tại Malaysia, Dubai và nhiều nước đang phát triển khác tại Tổ chức về luật phát triển quốc tế ở Rome và Viện soạn thảo lập pháp quốc tế tại Mỹ. Trong các chương trình tập huấn, bà Hopkins phụ trách việc thiết khóa tập huấn, thiết kế chương trình giảng dạy và trực tiếp tham gia giảng dạy, bà sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy đa dạng. Bà Hopkins cũng là thành viên của đoàn công tác tại Afghanistan vào năm 2003 với BTP Canada; vai trò của bà là đánh giá năng lực soạn thảo lập pháp và các nhu cầu liên quan của BTP và Nghị viện nước này nhằm hỗ trợ chính phủ Canada trong việc ra quyết định về hình thức hỗ trợ dành cho chính phủ Afghanistan trong quá trình cải cách các cơ quan nghị viện và hệ thống tư pháp của nước này.

Bà Tamara Kuzyk, Cố vấn lập pháp, Văn phòng Cố vấn lập pháp, Bộ Tổng chưởng lý bang Ontario

Bà Tamara Kuzyk là cố vấn lập pháp tại Văn phòng cố vấn lập pháp, MAG từ năm 2005. Bà chịu trách nhiệm soạn thảo dự thảo, đề xuất và quy định cho nhiều bộ của chính phủ, bà sử dụng các nguyên tắc soạn thảo hiện đại như ngôn ngữ giản dị, trung tính về giới và có hệ thống. Bà Kuzyk cũng có kinh nghiệm trong việc đưa ra ý kiến tư vấn về nhiều vấn đề về lập pháp cho Nội các và các ủy ban lập pháp. Bà cũng có nhiều bài trình tại các cuộc họp của chính phủ và phi chính phủ về các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan đến soạn thảo lập pháp, giải thích pháp luật và các khía cạnh về thủ tục, quy trình xây dựng pháp luật và công bố. Bà Kuzyk cũng là thành viên đóng góp cho Sổ tay soạn thảo của Văn phòng cố vấn lập pháp liên quan đến nhiều vấn đề về nội dung và kỹ thuật soạn thảo khác nhau.

Trước khi đến công tác tại Văn phòng cố vấn lập pháp, bà Kuzyk làm việc với tư cách Cố vấn cho Vụ Chương trình và chính sách dân sự/ gia đình, Ban Tòa án của MAG. Bà trở thành thành viên của Hội luật sư năm 2003.

Bà Joan Andrew, Nguyên Thứ trưởng, Bộ Công dân và Nhập cư, Chính phủ bang Ontario

Bà Andrew bắt đầu sự nghiệp tại Cơ quan về Việc làm và Nhập cư Canada (ngày nay là HRSDC). Bà nhanh chóng đảm nhận nhiều trọng trách về quản lý cao cấp, bao gồm các chương trình với các cộng đồng khác nhau, phụ trách nhiều khía cạnh liên quan đến lập kế hoạch và hệ thống kế toán để thực hiện chương trình. Năm 1988, bà đến công tác tại Tổng cục về Phụ nữ bang Ontario thuộc chính phủ bang Ontario.

Từ 1991 đến 2005 bà là Trợ lý Thứ trưởng cho nhiều bộ khác nhau:

·         Trợ lý Thứ trưởng cho Bộ Môi trường (về chính sách và lập kế hoạch): bà lãnh đạo việc xây dựng sáng kiến chính sách, pháp luật và quy định liên quan đến nước uống sạch, không khí trong lành, quản lý rác thải, biến đổi khí hậu, quy trình đánh giá môi trường, các vấn đề ở vùng Hồ lớn, quản lý chất dinh dưỡng và bảo vệ nước nguồn.

·         Trợ lý Thứ trưởng cho Cơ quan khoa học và Tiêu chuẩn về môi trường: bà chịu trách nhiệm về các hoạt động dựa vào khoa học tại Bộ (lập tiêu chuẩn, phân tích và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, theo dõi và báo cáo về môi trường) cũng như về chương trình Lái xe có quan tâm đến môi trường.

·         Trợ lý Thứ trưởng cho Văn phòng Nội các (Ban thư ký về tái cấu trúc dịch vụ công): bà chịu trách nhiệm lãnh đạo việc thực hiện các sáng kiến nhằm tái cấu trúc dịch vụ công và Sáng kiến dịch vụ có chất lượng cũng như Tiêu chuẩn dịch vụ chung trong toàn Ban. Bà có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành sự thống nhất trong các chương trình của các bộ, đồng thời cùng là trưởng nhóm Nhóm công tác phân tích chính sách tốt của Sáng kiến năng lực chính sách.

·         Trợ lý Thứ trưởng cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Đào tạo): bà chịu trách nhiệm lãnh đạo một Vụ gồm hơn 400 cán bộ qua nhiều thay đổi và lãnh đạo cuộc cải cách về hệ thống đào tạo tại bang Ontario. Những mối quan tâm của bà bao gồm xây dựng chính sách và thiết kế chương trình, chuẩn bị và thi hành các đạo luật mới về hệ thống học nghề; đàm phán với chính phủ liên bang về các vấn đề về đào tạo; thiết lập hệ thống kế toán dựa trên kết quả nhằm thi hành chương trình việc làm cho giới trẻ tại bang Ontario và quản lý việc chuyển giao ngân sách lên đến $250 triệu đô-la hàng năm. Bà cũng chịu trách nhiệm quản lý một dự án được CIDA tài trợ nhắm hỗ trợ chính phủ Nam Phi phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo.

·         Trợ lý Thứ trưởng cho Bộ Phát triển kỹ năng, Giáo dục và Đào tạo: bà chịu trách nhiệm thành lập các cơ quan là cánh tay nối dài để giám sát quá trình xây dựng và thực thi hệ thống đào tạo phù hợp với thị trường lao động tại bang Ontario, lãnh đạo việc chuyển giao các chương trình của chính phủ cho tổ chức và quản lý các mối quan hệ của chính phủ với tổ chức sau khi tổ chức đã được thành lập. Bà lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện một chương trình khuyến khích đào tạo/ việc làm nhằm khuyến khích người sử dụng lao động tuyển dụng những người đã thất nghiệp trong một thời gian dài; quản lý các chính sách và chương trình giáo dục từ xa của bang Ontario; quản lý Chương trình hỗ trợ sinh viên của bang Ontario. Sau khi có thay đổi về chính phủ, bà từ nhiệm và để lại các chương trình và nhân viên lại cho Bộ.

Từ 2005 đến 2009 (khi bà nghỉ hưu) bà là Thứ trưởng Bộ Công dân và Nhập cư của bang Ontario, đồng thời phụ trách về các vấn đề của phụ nữ và chính sách liên quan đến người cao tuổi. Trong cương vị này, bà lãnh đạo các chính sách và chương trình liên quan đến tình trạng nhập cư (lựa chọn, tạo điều kiện ổn định cuộc sống và hòa nhập), tập huấn về ngôn ngữ và công nhận bằng cấp quốc tế, các chương trình tình nguyện và tham gia của công dân, công nhận công dân và trao giải thưởng. Bà lãnh đạo bộ tiến hành hòa hợp các chương trình và mở rộng chức năng nhiệm vụ. Bà cống hiến cho việc thúc đẩy các chính sách và chương trình hướng đến bình đẳng giới, tập trung vào bạo lực đối với phụ nữ và đảm bảo an toàn về kinh tế cho phụ nữ.  

Joan Andrew đảm nhiệm vị trí Cán bộ tại cơ sở xuất sắc tại trường Đại học Ryerson vào tháng 5 năm 2010 sau khi đã công tác trong khu vực nhà nước trong 36 năm. Bà thôi giữ cương vị này vào mùa thu năm 2015.

Ông Jeffrey Schnoor - Nguyên thứ trưởng, BTP tỉnh bang Manitoba

Ông Jeffrey Schnoor từng giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Tổng chưởng lý của BTP bang Manitoba từ năm 2008 đến 2013. Ở vị trí này, ông quản lý công tác xây dựng chính sách và soạn thảo của chính quyền tỉnh bang, giám sát việc soạn thảo và trình các đề xuất xây dựng luật, các văn bản luật lên Hội đồng của chính phủ, hỗ trợ Bộ trưởng BTP trong các phiên xét xử công cộng và xây dựng quy trình thi hành sau khi văn bản được thông qua. Trong thời gian làm việc, ông Schnoor chịu trách nhiệm sửa đổi nhiều đạo luật bao gồm cả việc hiện đại hóa quản trị nhà nước ngành cảnh sát. Ông cũng tư vấn cho Bộ trưởng BTP, Bộ trưởng các Bộ khác và các ủy ban của Nội các về các vấn đề phức tạp và nhạy cảm, chịu trách nhiệm với lượng ngân sách trị giá 500 triệu đô la với 4000 nhân viên.

Ông từng là Thứ trưởng phụ trách mảng Tòa án, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các cấp tòa án ở Manitoba từ  năm 2005 đến 2008. Với tư cách là Giám đốc Cơ quan công tố và chính sách luật Hình sự (2002-2007) và Giám đốc điều hành của Ban xây dựng và phân tích chính sách của tỉnh bang Manitoba (1997-2002), ông chịu trách nhiệm chính về các tư vấn chính sách và soạn thảo trong Bộ và điều hành tất cả các giai đoạn của việc ban hành luật, từ đề xuất chính sách, tham vấn, hướng dẫn chuyên gia soạn thảo và làm việc trực tiếp với Bộ trưởng và các Ủy ban lập pháp.

Ông Schnoor tiếp thu được nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về chính sách khi đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành của Hội đồng Cải cách pháp luật Manitoba trong 11 năm trước khi gia nhập BTP năm 1997. Ông là Chủ tịch Liên đoàn các cơ quan cải cách pháp luật của Canada từ năm 1995 đến năm 1998.

Từ năm 1986 đến 2003, ông là đại diện cho chính quyền tỉnh bang ở Tổ chức Luật Thống nhất Canada, một cơ quan hỗ trợ hài hòa, đồng bộ hóa các luật trên toàn Canada bằng việc xây dựng các văn bản pháp luật mẫu và khuyến nghị thay đổi luật hình sự liên bang. Ông là Chủ tịch của Ban Dân sự trong năm 1996-1997 và là Chủ tịch của Tổ chức từ năm 1999 đến năm 2000.

Ông bắt đầu hành nghề luật năm 1978. Rất sớm trong sự nghiệp của mình, ông là một thành viên tích cực của đoàn luật sư. Ông từng tham gia vào Ủy ban Cải cách pháp luật của CBA liên tục từ 1994 đến 2003, là Chủ tịch từ năm 2001 đến 2003. Ông là một thành viên của Ủy ban tư vấn về các dự án quốc tế của CBA tại Đông Phi và Nepal. Ông từng là một giảng viên, một diễn giả quen mặt với nhiều tổ chức.

Hiện tại, ông là Chuyên gia về Đạo đức của chính quyền vùng Nunavut, phụ trách điều tra các cáo buộc vi phạm pháp luật các dịch vụ công ở Nunavut và là một luật sư.

Ông Eric Milligan, Chủ tịch, Công ty Nghiên cứu Delsys, Chuyên gia về theo dõi thi hành pháp luật

Ông Eric Milligan là người sáng lập và Chủ tịch Công ty Nghiên cứu Delsys. Trong hơn 30 năm, ông Milligan đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho các khách hàng thuộc khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Ông là chuyên gia Canada hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, lập chương trình lập quy và các chiến lược tuân thủ, nghiên cứu hàng loạt các sáng kiến chính sáng công quan trọng cho Chính phủ Canada và các tổ chức quốc tế. Các công trình nghiên cứu của ông về cả mặt lí luận và thực tiễn đều được các khách hàng sử dụng ở tất cả các cơ quan của chính quyền Canada, Hoa Kì và trên phạm vi quốc tế.

Là thành viên của Liên đoàn Luật sư bang British Columbia, ông Milligan có bằng cử nhân luật từ trường Luật Osgoode Hall và thạc sĩ luật và kinh tế từ Đại học Toronto. Các công trình tư vấn ban đầu của ông là về xem xét lại quy trình lập quy, kiểm tra các quy định dựa trên quan điểm về rủi ro và dự đoán các kết quả trên thực tế của việc thi hành các quy định này, tìm ra phương pháp giảm thiểu sự phức tạp và khó khăn của việc tuân thủ các quy định.

Là một trong các chuyên gia hàng đầu của Canada về xây dựng và vận hành các hệ thống quy định, ông Milligan đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan cấp liên bang xây dựng và thi hành thành công các sáng kiến lập pháp, lập quy. Ông là chuyên gia tư vấn về các vấn đề lập quy cho hàng loạt các cơ quan chính quyền, gồm: Bộ Tư pháp liên bang, Bộ Nông nghiệp liên bang, Bộ Giao thông liên bang, Ban Thư kí Hội đồng Ngân khố, Bộ Công nghiệp liên bang, Bộ Môi trường liên bang, Bộ Thủy sản và Đại dương liên bang, Bộ Tài nguyên liên bang, Bộ Các vấn đề về Người bản địa và Phát triển phía Nam liên bang, Văn phòng Hội đồng Cơ mật.

Ông Milligan cũng tư vấn về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các chương trình lập quy, bao gồm xây dựng các kế hoạch vận hành, nâng cao chất lượng quy trình lập quy, phương pháp nâng cao hiệu quả thực thi, kĩ thuật thúc đẩy sự tuân thủ, các quy trình kiểm tra và điều tra, tập huấn cho nhân sự các chương trình lập quy và các yêu cầu về hệ thống thông tin lập quy. Ông cũng tham gia hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng thực hiện quy trình, chương trình của nhiều cơ quan pháp luật bao gồm Bộ Y tế công cộng liên bang, các quy định về sử dụng cần sa trong y tế của Bộ Y tế liên bang, Đạo luật chống spam của Hiệp hội Phát thanh – Truyền hình Canada (CRTC), Cơ quan Điều tra Cạnh tranh, Quy định về cấp phép phát sóng và truyền tin của CRTC, Quy trình quản lý việc tố tụng của Người bản địa và Cơ quan Điều tra Thủy sản.

Ông Milligan là người tiên phong trong việc áp dụng các kĩ thuật lập và quản lý dự án cho việc xây dựng pháp luật và sáng kiến thực hiện chương trình lập pháp. Cách tiếp cận của ông từ đó được áp dụng thống nhất trong tất cả các sáng kiến lập pháp của chính quyền liên bang và được đưa vào Hướng dẫn của Văn phòng Hội đồng Cơ mật về xây dựng các luật và quy định cấp liên bang. Ông cũng hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án cho hơn 70 dự luật cấp liên bang và một loạt các chương trình thực hiện luật.

Ông tham gia giảng dạy về quy định chính phủ, cơ chế công quyền và quy trình xây dựng luật liên bang tại Đại học Carleton, Đại học Ottawa, Đại học Victoria, Viện Vienna và Trung tâm Phát triển Quản lý Canada. Ông có rất nhiều bài viết được đăng tải tại tạp chí How Ottawa Spends.

Bà Susan Charendoff, Nguyên Giám đốc, Vụ Chính sách và chương trình dân sự, Ban Tòa án, Bộ Tổng chưởng lý bang Ontario

Bà Susan Charendoff nghỉ hưu vào năm 2015 với cương vị Giám đốc, Vụ Chính sách và chương trình dân sự, Ban Tòa án, MAG.

Susan đóng vai trò lãnh đạo trong một số sáng kiến cải cách tư pháp dân sự quan trọng, bao gồm cải cách Tòa án liên quan đến các vụ kiện nhỏ, việc đưa giai đoạn trung gian hòa giải bắt buộc vào hệ thống tư pháp dân sự cũng như các cải cách nhằm đơn giản hóa quy trình phát hiện vụ việc dân sự. Với 25 năm kinh nghiệm công tác khu vực nhà nước, bà có chuyên môn sâu trong tất cả các giai đoạn xây dựng chính sách về pháp lý lẫn vận hành, thiết kế, thi hành và đánh giá chương trình.

Ông Richard (Rick) Lane, Luật gia, MBA, nguyên cố vấn pháp lý của ExxonMobil Canada, chuyên gia về tư pháp quốc tế

Rick Lane nghỉ hưu sau khi đã làm việc tại ExxonMobil Canada gần như trong suốt sự nghiệp hoạt động pháp lý của mình, tại đó ông đã nắm giữ nhiều vị trí về pháp lý và kinh doanh với các công ty tại Canada, Qatar, Malaysia, Kazakhstan và Liên bang Nga. Trong thời gian sống tại Moscow ông giữ vai trò Phó trưởng cố vấn cho Caspian Pipeline Consortia (“CPC”). CPC vào thời điểm đó là một trong những dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất thực hiện tại các nước Xô viết cũ. Ông Lane có kinh nghiệm dạn dầy trong lĩnh vực pháp luật dầu khí nội đia và quốc tế, luật thương mại và giao dịch giữa các doanh nghiệp.  

Ông Lane là cựu giám đốc của Tổ chức Luật Dầu khí Canada (nay là CELF), cựu thành viên UBPL Hiệp hội các nhà sản xuất dầu khí Canada, đồng thời giảng dạy một số chủ đề được quan tâm cho ngành công nghiệp dầu khí tại Mỹ và Canada. Ông Lane nằm trong Ban thư ký quốc gia Hiệp hội luật sư Canada, Ban Luật quốc tế và là chủ tịch Ủy ban Luật tư pháp quốc tế của ban. Ông cũng là giảng viên thỉnh giảng về nguyên tắc pháp quyền tại trường luật Đại học Calgary và là thành viên sáng lập của nhóm Chống tham nhũng, Hiệp hội luật sư Canada. Ông cũng là giảng viên thỉnh giảng về chống tham nhũng tại trường luật Đại học Victoria. Ông tham gia UBPL của tổ chức Minh bạch quốc tế Canada và là thành viên của Ủy ban sáng kiến quốc tế, Hiệp hội luật sư Canada. Hiện ông đang tham gia ủy ban tổ chức của cộng đồng pháp lý Calgary nhằm đưa ra một giải pháp miễn phí cho tình trạng khủng hoảng tị nạn Syria và Iraq.  

Ông Sterling Dietze, Thành viên công ty luật Stikeman Elliott LLP, chuyên gia tư pháp quốc tế

Sterling Dietze là một thành viên của văn phòng Montréal, công ty luật Stikeman Elliott, Nhóm Ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp. Ông hoạt động trong tất cả các khía cạnh liên quan đến ngân hàng và tài chính, tài trợ doanh nghiệp. Ông Dietze đại diện cho bên vay và bên cho vay trong rất nhiều giao dịch tài chính. Các giao dịch này bao gồm cho vay vàng, giao dịch bảo đảm, cho vay liên kết, hợp đồng tham gia, tài trợ dựa trên tài sản, tài trợ cơ sở hạ tầng, giao dịch tài chính quốc tế, tài trợ dự án và sản phẩm tài chính phái sinh. Ông Dietze cũng tham gia với tư cách cố vấn cho các tổ chức tài chính quốc tế về môi trường pháp lý về tài chính tại Canada và Tỉnh bang Québec. Ông cũng là cố vấn quốc tế đặc biệt cho Ủy ban tổng thống tại Haiti về cải cách pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Ông đã trực tiếp tham gia soạn thảo biểu mẫu chuẩn về tài liệu giao dịch bảo đảm cho một trong các ngân hàng lớn của Canada theo các quy định sau cuộc cải cách về luật dân sự tại Québec. Ông cũng tham gia phát biếu tại nhiều hội thảo, hội nghị liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình.

Bà Susan Hutton, Thành viên công ty luật Stikeman Elliott LLP, chuyên gia về luật cạnh tranh

Susan Hutton là Thành viên cao cấp tại công ty luật Stikeman Elliott, Nhóm Thương mại quốc tế, Đầu tư nước ngoài và Cạnh tranh. Bà đã đưa ra nhiều ý kiến tư vấn cho Đạo luật về cạnh tranh và Đạo luật về đầu tư của Canada liên quan đến nhiều giao dịch sáp nhập, hợp nhất phức tạp. Bà cũng đã dẫn dắt khách hàng vượt qua các cuộc điều tra dân sự, hình sự cũng như các khiếu kiện theo Đạo luật về cạnh tranh, cung cấp ý kiến tư vấn thường xuyên về tuân thủ cho rất nhiều khách hàng. Khảo sát của tạp chí về Cạnh tranh toàn cầu của Canada ghi nhận bà Susan đã đại diện cho khách hàng trong một số thương vụ hàng đầu, đồng thời mô tả bà “nằm trong số các luật sư tài năng nhất và được kính trọng nhất” của Canada. Bà cũng đã đại diện thành công cho bên khiếu kiện và các nhà xuất khẩu/ nhập khẩu trong các vụ kiện thuế chống phá giá, đồng thời đưa ra ý kiến tư vấn về tuân thủ chống tham nhũng.

Bà Hutton cũng hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, lập mô hình kinh tế lượng với Bank of Canada trước khi xây dựng pháp luật. Bà từng làm việc tại Bangkok và Singapore, cố vấn chính phủ Việt Nam trong quá trình xây dựng Luật cạnh tranh, bà cũng là thành viên của Nhóm công tác Trung Quốc của Stikeman Elliott. Bà Hutton hiện là Chủ tịch Ban về Luật cạnh tranh của Hiệp hội luật sư Canada.

Ông Jonathan Chaplan, Giám đốc thường trực, Cố vấn pháp lý trưởng, Cơ quan Cạnh tranh Canada

Jonathan Chaplan có một sự nghiệp hành nghề đa dạng trong các vai trò khác nhau như luật sư, hòa giải viên, giảng viên tập huấn và quản lý. Jonathan gia nhập đoàn luật sư Ontario năm 1985 và hành nghề luật sư độc lập, chủ yếu trong lĩnh vực tranh tụng hình sự cho đến năm 2001. Năm 1999 ông tốt nghiêp bằng thạc sỹ luật về Các hình thức giải quyết tranh chấp và hoạt động trong với tư cách hòa giải viên trong lĩnh vực dân sự và gia đình. Từ 1998 đến 2001 ông cũng hoạt động trong lĩnh vực lập lại công lý.

Jonathan bắt đầu làm việc cho chính phủ Canada năm 2001 trong vai trò lãnh đạo một chương trình về các hình thức giải quyết tranh chấp tại Cơ quan đánh giá về môi trường Canada, sau đó ông trở thành Giám đốc của cơ quan này và chịu trách nhiệm về các văn phòng vùng. Năm 2005 ông quay trở lại hoạt động trong lĩnh vực pháp lý và làm việc cho BTP, tại Bộ phận pháp lý của Cơ quan Cạnh tranh, chuyên xử lý các hồ sơ sáp nhập quan trọng. Từ 2008 đến 2013, ông là Cố vấn trưởng và Phó Tư vấn pháp lý tại Văn phòng Bộ Quốc phòng, Tư vấn pháp lý cho Quân đội Canada, Bộ phận pháp lý và công lý thuộc Bộ Quốc phòng và Quân đội Canada.

Vào tháng 1 năm 2014, Jonathan quay trở lại làm việc tại Bộ phận pháp lý của Cơ quan Cạnh tranh, ở vị trí Giám đốc thường trực và Cố vấn trưởng cao cấp, tại đây ông lãnh đạo một nhóm chịu trách nhiệm đưa ra các tư vấn pháp lý đại diện cho Công lý Canada và xử lý các vụ kiện tụng trước Tòa Cạnh tranh, Tòa án liên bang Canada và Tòa cấp cao tỉnh bang. Ông có kinh nghiệp dày dạn trong các hoạt động đại diện trước các cơ quan tòa án. Ông sử dụng được các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Ông Huy Do, Luật sư thành viên công ty luật Fasken Martineau DuMoulin LLP, chuyên gia về Luật cạnh tranh

Huy Do là đồng Trưởng nhóm Nhóm chống độc quyền/ Luật cạnh canh và Luật tiếp thị, đồng thời cũng là một Luật sư thành viên của hãng luật Fasken Martineau. Ông Huy hoạt động trong lĩnh vực luật kinh doanh, với trọng tâm là lĩnh vực chống độc quyền/ luật cạnh tranh và đầu tư nước ngoài.

Được cử đến làm việc tại Cơ quan Cạnh tranh năm 2002, ông Huy có kinh nghiệm dày dặn trong việc xử lý các thông báo sáp nhập và quy trình rà soát cũng như với các quy định về dân sự và hình sự của Đạo luật về cạnh tranh. Ông đã cung cấp ý kiến tư vấn về luật cạnh tranh lien quan đến nhiều vụ sáp nhập, thông lệ rà soát và các vấn đề hình sự theo quy định của Đạo luật về cạnh tranh. Ông cũng đóng góp vào quá trình chuẩn bị báo cáo trình lên Ủy ban Cạnh tranh để sửa đổi phần quy định về âm mưu thông đồng (s.45) của Đạo luật về cạnh tranh. Bên cạnh đó, trong thời gian làm việc tại Cơ quan Cạnh tranh, ông cũng tham gia vào việc điều tra và khởi tố nhiều các-ten lớn cũng như các hành vi chống cạnh tranh theo các quy định hình sự của Đạo luật về cạnh tranh. Ông hoạt động với tư cách là Cố vấn phi chính phủ tại Mạng lưới cạnh tranh quốc tế.

Ông Huy có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn khách hàng, bao gồm cả các doanh nghiệp quốc doanh, liên quan đến luật đầu tư nước ngoài của Canada (Đạo luật về đầu tư của Canada).

Ông Huy đến làm việc tại hãng luật Fasken Martineau từ năm 2003 và trở thành Luật sư thành viên năm 2005. Ông được sắp hạng trong Chambers Global – Hướng dẫn tìm các luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Cạnh tranh/ chống độc quyền. Ông cũng được sắp hạng trong Sổ tay PLC – Luật sư nào? là một trong những luật sư hàng đầu của Canada trong lĩnh vực Cạnh tranh/ chống độc quyền. Ông là một thành viên của lãnh đạo Ban về Luật cạnh tranh của Hiệp hội luật sư Canada.

Bà Rhona Einbinder-Miller, nguyên Phó Giám đốc thường trực và Trưởng Cố vấn pháp lý, Cơ quan Cạnh tranh Canada

Rhona Einbinder-Miller có hơn 30 năm kinh nghiệm là chuyên gia soạn thảo lập pháp cao cấp của Chính phủ Canada. Bên cạnh đó, bà Einbinder-Miller cũng giữ trọng trách là Giám đốc dịch vụ pháp lý của Cơ quan Cạnh tranh Canada, tham gia vào quá trình soạn thảo bản sửa đổi quan trọng của Đạo luật về cạnh tranh. Từ khi nghỉ hưu ở BTP vào tháng 9 năm 2014, bà Einbinder-Miller tiếp tục làm việc cho Cơ quan Cạnh tranh với tư cách tư vấn cho các dự án lập pháp của cơ quan này.

Ông Erik Richer La Flèche, Thành viên công ty luật Stikeman Elliott LLP, chuyên gia Luật thương mại quốc tế

Erik Richer La Flèche là luật sư thương mại hành nghề tại Quebec và Ontario, Canada. Ông đã tư vấn cho nhiều công ty, bên cho vay và chính phủ trong nhiều thương vụ M&A và dự án có vốn lớn (ví dụ trong cơ sở hạ tầng, khai thác mỏ, năng lượng và điện) tại hơn 35 quốc gia, bao gồm Armenia, Bahamas, Bahrain, Bolivia, Botswana, Cameroon, Canada, Chad, Trung Quốc, Costa Rica, Cuba, Djibouti, El Salvador, Pháp, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Mali, Mexico, Ma-rốc, Nicaragua, Nigeria, Panama, Philippines, Nga, Senegal, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Mỹ, Anh và Việt Nam.

Erik Richer La Flèche cũng thường xuyên tư vấn cho các dự án khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ 1987 đến 1998 ông đã đồng hành cùng Fonorola Inc., một doanh nghiệp Canada hoạt động trong lĩnh vực viễn thông từ khi mới thành  lập đến khi bị trở thành mục tiêu của một vụ thâu tóm. Ông cũng là giám đốc của Fonorola khi công ty bị mua lại với giá $1.8 tỷ đô-la. Từ 1999 đến 2015 ông là cổ đông sáng lập, giám đốc và thành viên ủy ban đầu tư của Cordiant Capital Inc, một hãng tư vấn đặt tại Montreal cung cấp dịch vụ tư vấn cho các quỹ cho vay cho các công ty tư nhân tại các thị trường mới nổi. Năm 2012 ông bắt đầu hỗ trợ Spundge Inc. (www.spundge.com), một doanh nghiệp về phần mềm, truyền thông xã hội.

Erik Richer La Flèche cũng tư vấn cho các giao dịch mua sắm, tuân thủ chống tham nhũng và là đồng Trưởng nhóm Nhóm cơ sở hạ tầng, thành viên của Nhóm năng lượng, khai thác mỏ, các quốc gia đầu tiên, Nhật Bản và Ấn Độ. Từ 1981 đến 1984 ông được cử đến làm việc tại hãng luật Anderson Mori & Tomotsune tại Tokyo, Nhật Bản.

Ông Andrew Lanouette, Luật sư tại hãng luật Cassidy Levy Kent LLP, chuyên gia Luật thương mại quốc tế

Hoạt động pháp lý của Andrew Lanouette bao gồm cung cấp ý kiến tư vấn về các giải pháp khắc phục thương mại, kiểm soát xuất khẩu và tuân thủ điều ước quốc tế. Ông có nhiều kinh nghiệm trong các vụ tranh chấp tại Tòa án thương mại quốc tế Canada và tại Cơ quan về các dịch vụ liên quan đến biên giới Canada, trong các lĩnh vực chống bán phá giá và thủ tục áp thuế chống phá giá. Ông Lanouette hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề về thi hành trước  Cơ quan về các dịch vụ liên quan đến biên giới Canada, đại diện cho doanh nghiệp trong các vấn đề về kiểm soát xuất khẩu (nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu, báo cáo không tuân thủ). Ông cũng cung cấp ý kiến tư vấn và đại diện liên quan đến các vấn đề về tuân thủ điều ước thương mại quốc tế và tuân thủ thủ tục hải quan (bao gồm cả vấn đề xếp loại mức phí). Ông Lanouette đã tranh tụng trước Tòa án phúc thẩm liên bang về đến các rà soát tư pháp liên quan đến thương mại quốc tế. Ông là thành viên của lãnh đạo Ban Pháp luật quốc tế, Hội Luật sư Canada, Phó Chủ tịch Hội đồng Canada về Luật quốc tể và là thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội Luật quốc tế.

Ông Aaron Ogletree, Luật sư tại hãng luật Aaron Ogletree, chuyên gia Luật thương mại quốc tế

Hoạt động pháp lý của Aaron Ogletree chủ yếu về tranh tụng trong các lĩnh vực luật kinh doanh và luật bất động sản, bao gồm cả các vấn đề về tuân thủ và quản trị doanh nghiệp. Từ năm 2003, Ông Ogletree gia nhập vào nhiều đoàn luật sư khác nhau tại Anh, xứ Wales, Michigan, New York, District of Columbia, Ontario - Canada, Tòa án hình sự quốc tế, và hiện đang tham gia vào khóa học thi luật sư tại New Zealand. Ông cũng hoạt động trong lĩnh vực tội phạm cao cấp, điều tra và khuyến nghị cũng như đề xuất các giải pháp cho khách hàng nhằm hỗ trợ chiến lược kinh doanh trong khi vẫn duy trì tuân thủ pháp luật. Ông hiện là thành của lãnh đạo Ban Pháp luật quốc tế, Hội Luật sư Canada, hoạt động với tư cách điều phối giữa Hội Luật sư Canada và Ban Pháp luật quốc tế của Hội Luật sư Mỹ.

Ông William Ryan, Q.C., Thành viên của hãng luật Stewart McKelvey LLP, chuyên gia Luật chứng khoán

Mick Ryan là Thành viên của hãng luật Stewart McKelvey tại Halifax. Ông đã đại diện cho nhiều công ty trong nước và quốc tế, trong đó có khách hàng là các thủ tướng Canada. Ông hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các tranh chấp về thương mại và doanh nghiệp giữa các cổ đông, khiếu kiện của thành viên/ cổ đông thiểu số, bảo hiểm, các vấn đề phức tạp về thuế, tranh chấp về bất động sản, các vấn đề về luật gia đình, tranh chấp ủy thác, tranh chấp về luật xây dựng, lao động và các lĩnh vực tranh chấp khác. Ông tốt nghiệp các trường Đại học St. Mary’s University (Cử nhân thương mại 1969), Đại học Dalhousie (Cử nhân luật năm 1971) và Đại học London (thạc sỹ luật năm 1972). Ông được bổ nhiệm làm Cố vấn của Nữ hoàng năm. Ông từng là Chủ tịch trường đào tạo luật sư về xây dựng tại Canada, cựu Chủ tịch Ủy ban điều phối với Hội luật sư Canada thuộc Tòa án tối cao, Chủ tịch Quỹ học bổng Right Honourable Paul Martin, cựu thành viên Hội đồng Hội luật sư Nova Scotia. Ông từng là giảng viên bán thời gian tại Đại học St. Mary’s University và trường luật Đại học Dalhousie, cựu Chủ tịch nhiều tổ chức nhân đạo. Ông Mick cũng từng là Chủ tịch Ủy ban Sáng kiến quốc tế, Hội Luật sư Canada.

Ông Lionel Levert - Cố vấn cho Nữ Hoàng (Q.C), chuyên gia soạn thảo văn bản pháp luật

Ông Levert nhận bằng cử nhân dân luật (1972), bằng cử nhân thông luật (1973) và chứng chỉ soạn thảo văn bản pháp luật (cấp thạc sĩ) năm 1974 từ khoa Luật Đại học Ottawa. Sau 2 năm công tác tại vị trí trợ lý nghiên cứu của một trong các thẩm phán tại Tòa án tối cao Canada (1974-1976), ông bắt đầu làm công tác soạn thảo văn bản pháp luật với 4 năm tại chính quyền tỉnh bang Quebec (1976-1980)  và 26 năm tại Bô Tư pháp Liên bang Canada (1980-2006). Ông là GĐDA Sửa đổi các bộ luật Canada 1985. (1981-1988), trước khi trở thành Phó Trưởng Chuyên gia Soạn thảo Canada năm 1988 và Trưởng Chuyên gia Soạn thảo Canada năm 1995 (cho đến năm 2001). Từ năm 2001 cho đến khi nghỉ hưu, ông đứng đầu một dự án cải cách pháp luật tại Bangladesh. Từ 2005 đến 2007, ông là Chủ tịch Ủy ban Chuyên gia Soạn thảo Văn bản pháp luật của khối Thịnh vượng chung. Kể từ khi nghỉ hưu, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu tại trường đại học, tư vấn cho nhiều quốc gia khác nhau về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực lập pháp.

Ông John Mark Keyes – giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Ottawa, Khoa Luật (thông luật)

Ông John Mark Keyes là thỉnh giảng tại Khoa Luật (thông luật) của Đại học Ottawa, giảng các khóa về Nghiên cứu lập pháp (soạn thảo văn bản, quy trình và giải thích pháp luật), Luật Công và Luật Hành chính. Ông cũng là người hướng dẫn cho chương trình đào tạo soạn thảo văn bản pháp luật sautú tài ở Đại học Athabasca.

Ông từng là Trưởng Chuyên gia lập pháp, Ban các công tác lập pháp của BTP liên bang Canada từ 2005 đến 2013. Ông từng là thứ trưởng phụ trách các công tác lập pháp của chính quyền Canada, bao gồm soạn thảo các dự luật, đưa ra các tư vấn, và là thành viên của Ban lãnh đạo Bộ. Trước đó, ông là Quyền phó Trưởng Chuyên gia Lập pháp, trở thành Giám đốc của Cơ quan xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản sau khi đảm nhận vai trò Chuyên gia cao cấp ở đây. Với vai trò giám đốc, ông đưa ra các tư vấn pháp lý và chính sách, xây dựng và triển khai các chương trình tập huấn lập pháp, xây dựng và tư vấn về các chính sách liên quan đến công tác chuẩn bị và thi hành văn bản pháp luật, chuẩn bị các tài liệu tham khảo, hướng dẫn về soạn thảo văn bản pháp luật. Trước khi gia nhập Ban Lập pháp của BTP, ông  là chuyên gia ở Văn phòng Hội đồng Cơ mật của BTP Canada và là chuyên gia soạn thảo văn bản, chuyên gia nghiên cứu của Bộ Giao thông Canada.

Ở nước ngoài, ông tham gia thiết kế và giảng dạy các khóa học soạn thảo văn bản nâng cao cho Ngân hàng Trung ương Malaysia, Ủy ban chứng khoán, Hội đồng ngân sách nội bộ và Phòng Tổng chưởng lý Malaysia. Ông cũng là một chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, rà soát các văn bản luật bảo hiểm lao động ở Malaysia để đưa ra các khuyến nghị cho việc thi hành một chương trình bảo hiểm lao động tại Malaysia.

Ông Dale Dewhurst, Giám đốc Chương trì sau tú tài về soạn thảo văn bản pháp luật, Đại học Athabasca

Ông Dale Dewhurst là một phó giáo sư tại Khoa Nghiên cứu pháp luật và là giám đốc, và phó giám đốc của chương trình sau chứng chỉ tú tài về soạn thảo văn bản pháp luật từ khi chương trình được khởi động. Phó giáo sư Dewhurst có nền tảng giáo dục ngành luật và triết học, trước khi công tác tại khoa năm 2003, ông hành nghề luật và hòa giải trong khu vực tư nhân ở Saskatchewen và dạy môn đạo đức chuyên nghiệp cho đại học Athabasca.  Bên cạnh vai trò thúc đẩy và xây dựng cơ sở giáo dục từ xa cho việc soạn thảo văn bản pháp luật, ông nghiên cứu về đạo đức hiệu quả và công lý, triết học về luật, tiếp cận công lý, giải quyết tranh chấp thay thế và đạo đức chuyên nghiệp.

Ông tham gia tích cực vào các ủy ban quản trị của trường, bao gồm: Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật; Hội đồng Hỗ trợ Học thuật, Ủy ban Ngân sách điều hành. Nhóm tư vấn cho Trưởng khoa, Hội đồng Khoa và Ủy ban nghiên cứu học thuật cho sinh viên. Ngoài ra, ông là thành viên tích cực của cộng đồng thông qua các chức danh đã đảm nhiệm: Chủ tịch hiệp hội đạo đức của công tác nghiên cứu ý tế vùng Alberta - Ủy ban Ung thư, thành viên của Hội tư vấn quốc tế, Diễn đàn sáng kiến công lý The Hague, và là thành viên của các tổ chức giải quyết tranh chấp về tư pháp và công lý.

Ông Jeremy Webber, Trưởng khoa, Đại học Victoria, Khoa Luật, chuyên gia về nguyên tắc pháp quyền

Jeremy Webber là Trưởng khoa Khoa luật, Đại học Victoria và là một học giả trong lĩnh vực đa dạng văn hóa, lý thuyết về hiến pháp và các quyền của người bản xứ. Trước khi đến công tác tại Khoa luật, ông Webber là trưởng khoa luật tại Đại học Sydney, NSW, Australia. Ông cũng là tác giả quyển sách Tưởng tượng một Canada khác: Ngôn ngữ, Văn hóa, Cộng đồng và Hiến pháp Canada (1994). Giáo sư Webber cũng tham gia tích cực vào quá trình thực hiện hai dự án hỗ trợ kỹ thuật của CIDA :

1) Dự án xây dựng chương trình tập huấn và tập huấn về pháp luật tại Ukraina (1995 - 1998); và

2) Dự án hỗ trợ cải cách pháp luật tại Việt Nam - LERAP (2004 - 2007).

Ông Richard Tremblay - Luật sư và giáo sư thỉnh giảng (Soạn thảo văn bản pháp luật), Đại học Laval.                                                        

Ông Richard Tremblay là một luật sư và từng là luật sư của BTP bang Quebec. Ông gia nhập Văn phòng Lập pháp của BTP bang Quebec năm 1997 sau khi nhận bằng cử nhân luật và chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản pháp luật. Từ năm 1982 đến 1996, ông là luật sư của Bộ phận Nghiên cứu pháp luật, BTP Quebec. Ông hỗ trợ pháp lý cho các chuyên gia soạn thảo, tổ chức tập huấn soạn thảo văn bản pháp luật thường xuyên cho chính quyền, điều phối Bộ phận Nghiên cứu pháp luật và chịu trách nhiệm xây dựng một bản tin hoạt động cho chính quyền Quebec.

Từ năm 2010, ông dạy tại Đại học Laval, chương trình Thạc sĩ về soạn thảo và giải thích pháp luật. Ông cũng dạy cho nhiều khóa học ở Đại học Ottawa, Liên đoàn luật sư Quebec và cho nhiều chuyên viên soạn thảo văn bản pháp luật của chính phủ, là một diễn giả thường xuyên ở trong và ngoài nước.

Ông làm việc cho các dự án hợp tác phát triển quốc tế liên quan đến soạn thảo văn bản pháp luật và giải thích luật ở Pháp, Ucraina, Bangladesh, nhiều nước châu Phi, tại đây ông thiết kế và triển khai các chương trình tập huấn về giải thích và soạn thảo văn bản pháp luật. Ở Bangladesh, ông hỗ trợ chuẩn bị tập cẩm nang soạn thảo văn bản pháp luật, một cẩm nang hướng dẫn cho các chuyên gia soạn thảo của Bộ pháp luật, Tư pháp và Các vấn đề Nghị viện của chính phủ Bangladesh.

 


 
Xem giới thiệu khác:
54.82.7.231
184
2459
2527
5626
214284