Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Tập huấn kỹ năng theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(Ngày bắt đầu : 19/11/2016  -  Ngày kết thúc : 19/11/2016)

Vào hai ngày 18-19/11/2016, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức “Tập huấn kỹ năng theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ của các đơn vị của Bộ NN&PTNT” tại thành phố Huế.

Với sự tham dự của các học viên đến từ các đơn vị của Bộ NN&PTNT, khóa tập huấn nhằm mục đích nâng cao năng lực theo dõi thi hành pháp luật của các cán bộ của Bộ NN&PTNT.

Giảng viên, TS. Chu Thi Hoa, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã trình bày các nội dung sau tại khóa tập huấn:

(1) Nội dung của việc theo dõi thi hành pháp luật: đánh giá hiện trạng việc ban hành các văn bản QPPL chi tiết và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá hiện trạng việc đảm bảo điều kiện cho việc thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp của công tác phổ biến và tuyên truyền pháp luật; nguồn nhân lực và tài chính cần thiết cho việc thực thi pháp luật); đánh giá việc tuân thủ pháp luật.

(2)  Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

(3)  Thu thập và xử lý thông tin về thi hành pháp luật

(4) Kiểm tra việc thi hành pháp luật

(5)  Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

Bà Ngô Thị Tuyết, cán bộ của Vụ Pháp chế Bộ NN&PTNT giới thiệu các nguyên tắc tổ chức việc theo dõi thi hành pháp luật và hiện trạng việc theo dõi thi hành pháp luật ở Bộ NN&PTNT.

Tiến sỹ Hoa cũng đề nghị các học viên chia thành nhóm để làm bài tập thực hành xây dựng một kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật. Trong quá trình trình bày của giảng viên và làm bài tập thực hành, các học viên đã đặt nhiều câu hỏi cho giảng viên về các khó khan và những tình huống mà họ gặp phải trong công việc.

Hội thảo đã giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng của các cán bộ pháp lý của Bộ NN&PTNT trong viêc theo dõi thi hành pháp luật đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn. 


 
Xem sự kiện khác
54.82.7.231
180
2466
2527
5633
214291