Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Hội thảo đánh giá, phân tích tác động của Hiệp định đối tác xuyên thái bình dương đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

(Ngày bắt đầu : 12/11/2016  -  Ngày kết thúc : 12/11/2016)

Trong hai ngày 11-12/11/2016, Vụ Pháp chế của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNN) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức “Hội thảo đánh giá, phân tích tác động của TPP đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn” tại tỉnh Hòa Bình.

Hội thảo nhằm giới thiệu tổng quan về các Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) mà Việt Nam đã ký kết hoăc đang trong quá trình đàm phán có các nội dung liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn; giới thiệu một phần về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn; và hướng dẫn cho các đại biểu đến từ các đơn vị của Bộ NN&PTNT về phương pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những quy định còn thiếu, trùng lặp trong các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này và các cam kết của Việt Nam trong các FTA trong năm 2016-17.

 Diễn giả đầu tiên là bà Nguyễn Thùy Linh, chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ NN&PTNT. Bà Linh là thành viên của nhóm đàm phán TPP của Việt Nam và đã có kinh nghiệm đàm phán các FTA trước đây. Bà đã có bài trình bày tổng quát về các cam kết của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, như cam kế về tiếp cận thị trường đối với các hàng hóa nông nghiệp, cam kết về môi trường và bảo về nguồn lực thủy sản và động vật hoang dã, cam kết về SPS, về quy chế nguồn gốc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, v.v…

Ông Đỗ Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, đã phân tích các tác động của TPP đối với ngành nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, sản phẩm lâm nghiệp, thủy sản.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT đã hướng dẫn các đại biểu về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ NN&PTNT ban hành để phát hiện các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những quy định còn thiếu, trùng lặp trong các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này và các cam kết của Việt Nam trong các FTA trong năm 2016-17.

Hội thảo đã góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng của các bộ pháp chế của Bộ NN&PTNT về các hiệp định tự do thương mại và các cam kết quốc tế có nội dung liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn mà Việt Nam là thành viên. Các diễn giả cũng chia sẻ rất nhiều thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về các cam kết của Việt Nam về FTA và TPP. Các đại biểu đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến những khó khăn và tồn tại trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những quy định còn thiếu, trùng lặp trong các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và các cam kết của Việt Nam trong các FTA. 


 
Xem sự kiện khác
54.82.7.231
153
2480
2527
5647
214305