Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Hội thảo về dự thảo sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

(Ngày bắt đầu : 26/09/2016  -  Ngày kết thúc : 26/10/2016)

Ngày 26/10/2016, Cục Kiểm tra Văn bản QPPL của Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia đã phối hợp tổ chức “Hội thảo về dự thảo sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật”. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và Ông Jacob Gammelgaard, Giám đốc Thường trú, Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm mục đích thu thập ý kiến đóng góp về sự thảo Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật do các chuyên gia trong nước thực hiện.

Cuốn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cùng cuốn Sổ tay Kiểm tra các văn bản QPPL và Sổ tay rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL được Cục Kiểm tra Văn bản QPPL xây dựng vào năm ngoái là công cụ quan trọng cho việc kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành để đảm bảo tính thống nhất và việc tổ chức thực hiện luật. Cuốn sổ tay này được thiết kế bao gồm các câu hỏi và trả lời cho các tình huống thực tiễn mà cán bộ của các bộ, ngành gặp phải trong công tác pháp điển. 

Ông Nguyễn Duy Thắng, Trưởng Phòng Pháp điển hóa Hệ thống QPPL, Cục Kiểm tra văn bản, BTP có bài trình bày về đề cương và nội dung chính của sổ tay dự thảo cần có thêm ý kiến đóng góp, ví dụ như: một số trường hợp ngoại lệ không được quy định trong luật nhưng các bộ đang gặp phải trong quá trình pháp điển hóa các quy phạm pháp luật. Liệu Sổ tay có cần đưa ra những hướng dẫn cho các trường hợp ngoại lệ này không? Trong trường hợp một số quy định không phù hợp với thực tế, làm thế nào để sổ tay có thể hỗ trợ được cho các bộ? v.v….

Bà Mạc Thị Hoa, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, trình bày một số nội dung mà cần thiết phải có thêm hướng dẫn trong Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Đại diện đến từ các bộ cũng đưa ra những ý kiến đóng góp, câu hỏi liên quan đến các quy định chuyển đổi, hiệu lực của các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo mẫu, các văn bản quy phạm pháp luật được hợp nhất (bổ sung và sửa đổi), án lệ, v.v…

Ông Jacob Gammelgaard có ý kiến đóng góp về dự thảo đề cương sổ tay và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi tham gia các dự án trước đây ở Việt Nam đã hỗ trợ việc pháp điển hóa. Ông cũng khen ngợi những thành tựu của Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực pháp điển hóa trong hơn 10 năm qua.

Ông Đồng Ngọc Ba đánh giá cao tất cả ý kiến đóng góp và cam kết Cục sẽ xem xét tất cả những ý kiến đóng góp này và hoàn thiện cuốn Sổ tay để cùng chia sẻ với các bộ khác. 


 
Xem sự kiện khác
54.82.7.231
185
2459
2527
5626
214284