Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Hội nghị tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL trong lĩnh vực công thương theo Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015

(Ngày bắt đầu : 14/10/2016  -  Ngày kết thúc : 14/10/2016)

Ngày 14/10/2016, Vụ Pháp chế của Bộ Công Thương và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL trong lĩnh vực công thương theo Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015

Với sự tham gia của các học viên đến từ Bộ Công thương, hội nghị đã giới thiệu những điểm mới của Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015 cho các cán bộ pháp chế của Bộ Công Thương; giới thiệu những yêu cầu mới đối với quy trình soạn thảo luật theo Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015 và thực hành quy trình mới về xây dựng chính sách áp dụng đối với các văn bản QPPL của moi được đề xuất cho việc sửa đổi hoặc ban hành mới trong thời gian tới.

Trong hội nghị tập huấn này, có 4 giảng viên giới thiệu các bài giảng về các chủ đề khác nhau liên quan đến những điểm mới trong việc xây dựng chính sách và soạn thảo các văn bản QPPL theo Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015. Sau phần giới thiệu về Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015, các học viên có cơ hội để thực hành và áp dụng lý thuyết vào buổi chiều.

Ông Trần Văn Lợi, Trưởng Phòng Chính sách pháp luật của Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (GALD), Bộ Tư pháp (BTP) đã giới thiệu tổng quan về Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015 và Nghị định 34/2016/ND-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thực hiện Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015. Ông Lợi cũng chia sẻ với các học viên về các kỹ năng xây dựng chính sách và đánh giá tác động chính sánh trong quá trình xây dựng các văn bản QPPL trong lĩnh vực công thương theo quy định của Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015.

Bà Bùi Thu Hằng, Trưởng phòng Xây dựng Pháp luật, GALD, BTP chia sẻ với học viên về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL trong lĩnh vực công thương theo quy định của Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015.

Ông Lương Đức Toán, Vụ Pháp chế Bộ Công Thương, trình bày các quy trình, thủ tục xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản QPPL theo Thông tư 08/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Trong khóa tập huấn, nhiều câu hỏi liên quan đến việc thực hiện Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015 đã được các học viên nêu ra và được các giảng viên nhiệt tình giải đáp. 


 
Xem sự kiện khác
54.82.7.231
158
2475
2527
5642
214300