Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Tập huấn Kỹ năng Soạn thảo cho cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(Ngày bắt đầu : 08/10/2016  -  Ngày kết thúc : 08/10/2016)

Trong hai ngày 7-8/10/2016, Vụ Pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNN) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức khóa “Tập huấn Kỹ năng Soạn thảo”.

Hội thảo tập huấn với sự tham gia của các đại biểu đến từ các đơn vị của Bộ NN&PTNT nhằm giới thiệu những điểm mới về các quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật trong Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015, giới thiệu tóm tắt quy trình xây dựng chính sách, các kỹ năng cần thiết để xây dựng chính sách và dự thảo các văn bản QPPL theo Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015 và giới thiệu quy trình soạn thảo và ban hành các Nghị định Chính phru, Quyết định của TTg và các Thông tư của Bộ NN&PTNT. Những vấn đề này được quy định trong một quyết định nội bộ do Bộ trưởng NN&PTNT ban hành.

TS. Đoàn Tố Uyên, một chuyên gia tham gia soạn thảo Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015 đã có một bài trình bày rất chi tiết về (1) xác định các văn bản QPPL (2) nội dung của một số văn bản QPPL như luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của TTg, thông tư của các bộ; (3) các bước cơ bản trong việc xây dựng chính sách và (4) các bước cơ bản trong việc soạn thảo các văn bản QPPL theo Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015.

Bà Đàm Thị Thanh Xuân, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT đã trình bày các quy trình soạn thảo và ban hành các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của TTg và các Thông tư của Bộ NN&PTNT. Các quy trình, thủ tục này được quy định trong một quyết định nội bộ sắp tới của Bộ trưởng NN&PTNT về thủ tục xây dựng, ban hành, thẩm định, thẩm tra và hệ thống hóa các văn bản QPPL của Bộ NN&PTNT.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ NN&PTNT đưa ra dự thảo Thông tư về kiểm dịch thực vật nội địa cho hai nhóm học viên để làm bài tập thực hành. Thông tư dự thảo này có một số sai sót về kỹ thuật liên quan đến cơ sở pháp lý, kết cấu, dấu chấm, phẩy, cách đặt câu v.v… Các học viên sẽ phải sử dụng kiến thức học được từ các bài học trước để phát hiện ra các lỗi sai trong thông tư dự thảo.

Các học viên đã đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau về các điểm mới của Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015 liên quan đến kỹ năng soạn thảo và bày tỏ sự hào hứng khi tham gia vào phần bài tập thực hành. Hầu hết các học viên đều cho rằng đợt tập huấn này là rất bổ ích đối với họ để có thể cập nhật những điểm mới của Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015. Họ có thể áp dụng những kiến thức đã thu được từ khóa học vào trong công việc hiện tại của mình cũn như đáp ứng các yêu cầu trong việc xây dựng pháp luật. 

 


 
Xem sự kiện khác
54.82.7.231
184
2460
2527
5627
214285