Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Hội thảo về Dự thảo Báo cáo Đánh giá và Phân tích quy trình nội bộ khi soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN&PTNT và đề xuất sửa đổi quy trình hiện hành

(Ngày bắt đầu : 20/09/2016  -  Ngày kết thúc : 20/09/2016)

Ngày 20/9/2016, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức Hội thảo về Dự thảo Báo cáo Đánh giá và Phân tích quy trình nội bộ khi soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN&PTNT và đề xuất sửa đổi quy trình hiện hành. Hai chuyên gia tham gia chuẩn bị báo cáo và dự thảo quy trình nội bộ về việc ban hành các quy phạm pháp luật là TS. Đoàn Tố Uyên từ ĐH Luật Hà Nội và Thạc sĩ Trần Quang Minh từ VP Quốc hội.

Theo dự kiến, các đại biểu đến từ các đơn vị của Bộ NN&PTNT sẽ thu thập những ý kiến đóng góp đối với hai bản báo cáo và phân tích quy trình nội bộ về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN&PTNT và dự thảo về quy trình nội bộ về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN&PTNT theo Luật ban hành các quy phạm pháp luật 2015.

Tại cuộc Hội thảo, hai chuyên gia đã lần lượt trình bày báo cáo của mình về việc đánh giá, phân tích các thủ tục nội bộ về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN&PTNT theo Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT (thông tư này ban hành các thủ tục dự thảo và ban hành  các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN&PTNT sau khi Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 2008 được ban hành). Với việc ban hành Luật Ban hành các văn bản QPPL 2015, Bộ NN&PTNN dự kiến sẽ ban hành một quyết định mới để thay thế Thông tư 50/2013.

Ba báo cáo viên từ Vụ Pháp chế của Bộ NN&PTNT và Tổng cục Thủy sản đã có ý kiến bằng văn bản đối với hai báo cáo và các thủ tục đề xuất; các đại diện từ các vụ, đơn vị của Bộ NN&PTNT cũng đã có ý kiến đóng góp tại hội thảo và sẽ gửi các ý kiến đóng góp bằng văn bản cho các chuyên gia để giúp họ hoàn thiện thủ tục nội của việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN&PTNT.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT đã có ý kiến phản hồi với mỗi ý kiến đóng góp, và cam kết sẽ xem xét và tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các thủ tục nội bộ mới của Bộ NN&PTNT. 


 
Xem sự kiện khác
54.82.7.231
182
2466
2527
5633
214291