Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Hội nghị tập huấn Kĩ năng xây dựng chính sách

(Ngày bắt đầu : 29/08/2016  -  Ngày kết thúc : 29/08/2016)

Ngày 26 và 27/8/2016, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn “Kĩ năng xây dựng chính sách” cho đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ. Diễn giả chính của tập huấn là ông Nguyễn Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Cương - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

Ngày làm việc đầu tiên, diễn giả tập trung nêu các quy định của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật 2015 (Luật BHVBQPPL 2015) về chính sách. Từ việc nêu cách hiểu và định nghĩa chính thống trong Luật và Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật BHVBQPPL, diễn giả làm rõ các khái niệm và nội dung về công cụ chính sách, tiêu chí đánh giá chất lượng chính sách, phân tích chính sách, quy trình xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sau phần giới thiệu này, diễn giả trình bày các kĩ năng xây dựng nội dung chính sách, kĩ thuật đánh giá tác động chính sách, kĩ thuật lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày làm việc thứ hai, nhằm cụ thể hóa các kiến thức về chính sách được trao đổi trước đó, diễn giả và đại biểu tham dự tập trung thảo luận về đề xuất chính sách và đánh giá tác động của chính sách đối với tình huống cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể ở đây là dự án Luật Thủy Sản. Hai nhóm chính sách được tập trung thảo luận, một là việc khai thác đánh bắt hải sản ven bờ dẫn tới cạn kiệt nguồn tài nguyên ven bờ, cần có cơ chế bảo tồn nguồn tài nguyên ven bờ và khuyến khích đánh bắt xa bờ như thế nào. Hai là việc nhập khẩu nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến quá nhiều do sản lượng nguyên liệu trong nước thiếu hụt, cần có cơ chế giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và tăng cường khả năng sản xuất, chế biến từ nguồn nguyên liệu trong nước như thế nào.

Thông qua ví dụ thực tiễn này, các đại biểu đã nắm được các bước cơ bản trong trong toàn bộ quy trình chính sách theo Luật BHVBQPPL 2015. 


 
Xem sự kiện khác
54.82.7.231
191
2455
2527
5622
214280