Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Tọa đàm “Những định hướng lớn về xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu”.

(Ngày bắt đầu : 28/07/2016  -  Ngày kết thúc : 28/07/2016)

Chiều 28/7/2016, Cục Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) tổ chức tọa đàm “Những định hướng lớn về xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu”. Đây là tọa đàm đầu tiên về xây dựng một khung theo dõi thi hành pháp luật tại Việt Nam. Các góp ý, bình luận từ các khách mời đại biểu đều được chào đón, tiếp thu để hoàn thiện định hướng cho công việc này.

Ông Đặng Thanh Sơn – Cục trưởng đã có bài trình bày về các khó khăn, thách thức về công tác theo dõi thi hành pháp luật hiện nay, một số vấn đề chủ yếu đặt ra trong việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) và hệ thống thu thập dữ liệu.

Theo đó, có hai nhóm thách thức chính đối với công tác TDTHPL là các vướng mắc về thể chế pháp luật TDTHPL và khó khăn thách thức trong tổ chức thực hiện công tác TDTHPL. Cụ thể, Nghị định 59/2012/ND-CP là văn bản chủ đạo điều chỉnh TDTHPL tại Việt Nam, cùng với một số văn bản quy định khác. Hệ thống văn bản này được đánh giá là chưa đủ mạnh để điều chỉnh một lĩnh vực mới, phức tạp và thay đổi liên tục như TDTHPL. Thêm nữa, còn phát sinh khó khăn trong nhận thức của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác này, huy động nguồn lực, các công cụ phương tiện hỗ trợ việc TDTHPL. Ông Sơn cũng giới thiệu một số yêu cầu đặt ra cho việc xây dựng một khung đánh giá.

Với tư cách là thành viên tổ chuyên gia được mời xây dựng khung theo dõi, TS. Dương Thanh Mai đề xuất một phương pháp luận trong tiếp cận việc xây dựng khung TDTHPL. TS. Phạm Đăng Quyết, một thành viên tổ chuyên gia cũng có bài trình bày về phương pháp xây dựng khung này.

Ông Eric Milligan - chuyên gia Canada trình bày về kinh nghiệm của Canada trong theo dõi thi hành pháp luật.

Các đại biểu tham dự đã dành thời gian nêu ý kiến đóng góp hoàn thiện phương pháp luận và chuẩn bị cho công việc sắp tới. Hầu hết các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với các định hướng lớn do các chuyên gia đề xuất. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng việc tổ chức TDTHPL chưa thống nhất với hệ thống pháp luật và yêu cầu của việc kiểm soát thủ tục hành chính. Một vấn đề khác là cần có cơ chế truyền tải thông tin về TDTHPL tới những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, các bên liên quan, người dân.

Công việc tiếp theo sẽ được chuẩn bị và tiến hành để xây dựng được một khung đo lường phù hợp với yêu cầu của pháp luật và thực tiễn. 


 
Xem sự kiện khác
54.161.100.24
50
2077
2130
5905
206229