AddThis Social Bookmark Button

Trang chủ Sự kiện & đào tạo

Hội thảo tham vấn về Sổ tay Soạn thảo Văn bản Quy phạm pháp luật

(Ngày bắt đầu : 22/11/2016  -  Ngày kết thúc : 22/11/2016)
Ngày 21-22/11/2016, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức “Hội thảo tham vấn về sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật”. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và Ông Jacob Gammelgaard, Giám đốc Thường trú Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia đồng chủ trì hội thảo.

Sổ tay gồm 4 phần chính với 21 chương:

Phần 1: Các vấn đề chung về soạn thảo, ban hành VBQPPL:

Phần 2: Kĩ năng cơ bản soạn thảo VBQPPL

Phần 3: Soạn thảo, ban hành các VBQPPL cụ thể: Hướng dẫn về quy trình soạn thảo, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, cách thức thực hiện từng khâu trong quy trình soạn thảo các loại VBQPPL cụ thể

Phần 4: Một số kĩ năng khác trong soạn thảo VBQPPL

4 chuyên gia phụ trách viết quyển sổ tay trình bày nội dung cơ bản của các phần thuộc trách nhiệm của mình, nhấn mạnh vào các nội dung còn có ý kiến khác biệt và cần phản biện:

- TS. Phạm Quý Tỵ - trưởng nhóm chuyên gia – trình bày các nguyên tắc xây dựng và ban hành VBQPPL, soạn thảo luật, pháp lệnh.

- TS. Dương Đăng Huệ trình bày các kĩ năng soạn thảo VBQPPL, soạn thảo VBQPPL của Chính phủ và thẩm định VBQPPL

- TS. Đoàn Tố Uyên trình bày việc sử dụng ngôn ngữ và soạn thảo VBQPPL của chính quyền địa phương

- TS. Vũ Đức Long trình bày thẩm quyền ban hành, định nghĩa và vai trò của VBQPPL.

Ý kiến chung là không nên hạn chế độ dài của quyển sổ tay. Cần có thêm nhiều bảng biểu, sơ đồ để thể hiện rõ quy trình soạn thảo và ban hành VBQPPL cho người đọc. Vấn đề lồng ghép bình đẳng giới nên được chú trọng khi chuẩn bị sổ tay. Sổ tay cần thể hiện rõ sự kết nối giữa quá trình xây dựng chính sách và soạn thảo. Do nhiều nhóm đối tượng khác nhau sẽ sử dụng sổ tay như cán bộ phân tích chính sách, các tổ chức pháp chế bộ ngành hoặc các ủy ban của Quốc hội, Sổ tay cần tạo ra các phần khác nhau hướng tới các đối tượng cụ thể đó để cung cấp cho họ các kĩ năng cần thiết, phục vụ cho từng vị trí công tác cụ thể.

Sau hội thảo, các chuyên gia sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp để chỉnh sửa dự thảo sổ tay. Dự kiến, 1 hoặc 2 hội thảo nữa sẽ được tổ chức để thu thập ý kiến đối với dự thảo sổ tay trước khi chính thức phát hành. 


 
© Copyright 2014 NLDVIETNAM.ORG, All rights reserved.