Trang chủ Sự kiện & đào tạo

(Ngày bắt đầu : 24/03/2014  -  Ngày kết thúc : 24/03/2014 )
(Theo website moj.gov.vn) Ngày 24/3, được sự hỗ trợ của dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật trong Luật mới ...
(Ngày bắt đầu : 12/12/2013  -  Ngày kết thúc : 12/12/2013 )
Ngày 12/12/2013, NLD phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo "Xây dựng Phần mềm theo dõi Tình hình Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật" (LIMS)
(Ngày bắt đầu : 11/12/2013  -  Ngày kết thúc : 11/12/2013 )
Ngày 10 - 11/12/2013, NLD và Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo "Đánh giá dựa trên kết quả và các chỉ tiêu đánh giá thực hiện"
(Ngày bắt đầu : 23/11/2013  -  Ngày kết thúc : 20/11/2013 )
(Theo website moj.gov.vn) Ngày 19/11 và ngày 20/11/2013, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ...
(Ngày bắt đầu : 05/09/2013  -  Ngày kết thúc : 05/09/2013 )
Tọa đàm được tổ chức ngày 5/9/2013 nhằm thảo luận, trao đổi ý kiến để làm rõ phạm vi nghiên cứu và nội dung các chuyên đề sẽ được trình bày tại Hội thảo quốc tế về "Ứng dụng công ...
(Ngày bắt đầu : 15/08/2013  -  Ngày kết thúc : 15/08/2013 )
(Theo website moj.gov.vn)Trong khuôn khổ Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam do Canada tài trợ, ngày 15/8, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Một số định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành văn ...
123456 Next
54.161.100.24
62
2066
2130
5894
206219