Trang chủ Sự kiện & đào tạo

(Ngày bắt đầu : 21/11/2014  -  Ngày kết thúc : 21/11/2014 )
Ngày 21/11/2014, Văn phòng Chính phủ và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tổ chức một buổi bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ của Văn phòng chính phủ về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và ...
(Ngày bắt đầu : 14/11/2014  -  Ngày kết thúc : 14/11/2014 )
Ngày 14/11/2014, Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia và Bộ Tư pháp đồng tổ chức một hội thảo về Phạm vi điều chỉnh, Thẩm quyền ban hành, Hình thức văn bản pháp luật trong Dự thảo Luật Ban ...
(Ngày bắt đầu : 06/11/2014  -  Ngày kết thúc : 06/11/2014 )
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) và Văn phòng Chính phủ, một tọa đàm để giới thiệu các nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 đã được tổ chức ngày ...
(Ngày bắt đầu : 15/10/2014  -  Ngày kết thúc : 10/10/2014 )
Trong quá trình lấy ý kiến cho Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội và Dự án NLD đã đồng tổ chức một hội thảo tại tỉnh Ninh Thuận ...
(Ngày bắt đầu : 18/09/2014  -  Ngày kết thúc : 18/09/2014 )
Ngày 18/9/2014, hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp và ông Isabeau Vilandre - Giám đốc thường trú dự án NLD tại thành ...
(Ngày bắt đầu : 16/09/2014  -  Ngày kết thúc : 16/09/2014 )
Ngày 16/9/2014, được sự hỗ trợ từ Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD), Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Lấy ý kiến góp ý về đề ...
(Ngày bắt đầu : 17/06/2014  -  Ngày kết thúc : 17/06/2014 )
(Theo website moj.gov.vn) Ngày 17/6, trong khuôn khổ Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Thi hành ...
(Ngày bắt đầu : 05/06/2014  -  Ngày kết thúc : 05/06/2014 )
(Theo website noichinh.gov.vn - Ban Nội chính Trung ương) - Ngày 4-5/6/2014, tại Hà Nội, nhằm phục vụ cho việc xây dựng dự án Luật văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Thẩm quyền ...
(Ngày bắt đầu : 12/05/2014  -  Ngày kết thúc : 12/05/2014 )
(Theo website: moj.gov.vn) Thực hiện Kế hoạch xây dựng dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam” do Chính phủ ...
(Ngày bắt đầu : 26/03/2013  -  Ngày kết thúc : 25/03/2013 )
(Theo website moj.gov.vn) Nhằm phục vụ cho việc xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển lập pháp quốc ...
54.161.100.24
51
2070
2130
5898
206222