Trang chủ Sự kiện & đào tạo

(Ngày bắt đầu : 19/08/2015  -  Ngày kết thúc : 19/08/2015 )
Trong 2 ngày 18 và 19/8/2015, Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã tổ chức một đợt tập huấn cho toàn bộ các đối tác của dự án về lồng ghép bình đẳng giới trong việc thực ...
(Ngày bắt đầu : 22/07/2015  -  Ngày kết thúc : 22/07/2015 )
Ngày 22/7/2017, Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tổ chức một tập huấn về Quản lý dựa trên Kết quả (RBM) và Khung đo lường hiệu quả hoạt động của Dự án NLD (PMF). Những người tham gia ...
(Ngày bắt đầu : 17/07/2015  -  Ngày kết thúc : 17/07/2015 )
Sáng 17/7/2015, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm ...
(Ngày bắt đầu : 12/06/2015  -  Ngày kết thúc : 12/06/2015 )
Ngày 12/06/2015 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia đã tổ chức Hội thảo đối thoại cộng đồng doanh nghiệp, luật sư, luật gia, chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo ...
(Ngày bắt đầu : 01/06/2015  -  Ngày kết thúc : 01/06/2015 )
(Tin gốc tại moj.gov.vn) Ngày 30/5/2015 tại Hà Nội, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (GALD), Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo "Đối thoại Đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Ban hành văn ...
(Ngày bắt đầu : 18/05/2015  -  Ngày kết thúc : 18/05/2015 )
Bộ Tư pháp với sự tài trợ của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia vừa xuất bản một số chuyên đề về Dự án Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật trên Tạp chí Dân chủ ...
(Ngày bắt đầu : 07/04/2015  -  Ngày kết thúc : 07/04/2015 )
Trong 2 ngày mùng 7 và 8/4/2015, Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã tổ chức một hội thảo về dự án Luật Ban hành Văn bản Quy phạm ...
(Ngày bắt đầu : 30/03/2015  -  Ngày kết thúc : 30/03/2015 )
Ngày 30/3/2015, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (GALD), Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đồng tổ chức một hội thảo về Dự án Luật Ban hành văn bản ...
(Ngày bắt đầu : 20/03/2015  -  Ngày kết thúc : 20/03/2015 )
Ngày 20/3/2015, Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tổ chức hội thảo "Giới thiệu các phát hiện chính về hoạt động tham vấn trong quy trình lập pháp tại Việt Nam”. Buổi hội thảo được tổ chức nhằm ...
(Ngày bắt đầu : 03/02/2015  -  Ngày kết thúc : 30/01/2015 )
Trong hai ngày 29-30/1/2015 Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (GALD), Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia đồng tổ chức một hội thảo về “Đảm bảo sự tham gia của ...
54.161.100.24
63
2064
2130
5892
206216