Trang chủ Sự kiện & đào tạo

(Ngày bắt đầu : 28/07/2016  -  Ngày kết thúc : 28/07/2016 )
Chiều 28/7/2016, Cục Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) tổ chức tọa đàm “Những định hướng lớn về ...
(Ngày bắt đầu : 22/03/2016  -  Ngày kết thúc : 22/03/2016 )
(Theo mof.gov.vn) Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 vừa được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2015, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Để kịp thời triển khai các quy định mới của Luật ...
(Ngày bắt đầu : 19/03/2016  -  Ngày kết thúc : 19/03/2016 )
Ngày 18-19/03/2016, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Vụ CVĐCVXDPL), Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) tổ chức Tập huấn cho các bộ ngành, địa phương về ...
(Ngày bắt đầu : 18/03/2016  -  Ngày kết thúc : 18/03/2016 )
Sáng ngày 18/03/2016, Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Quốc hội phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học về các nội dung ...
(Ngày bắt đầu : 16/03/2016  -  Ngày kết thúc : 16/03/2016 )
Ngày 16/03/2016, Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) tổ chức Hội thảo tham vấn về “Nghiên cứu và phân tích các ...
(Ngày bắt đầu : 14/03/2016  -  Ngày kết thúc : 14/03/2016 )
(Theo moj.gov.vn) Sáng 14/3, trong khuôn khổ Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD), dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Thành Long, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Bộ tiêu chí ...
(Ngày bắt đầu : 14/03/2016  -  Ngày kết thúc : 14/03/2016 )
Ngày 14/3/2016, Vụ Phổ Biến Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) tổ chức ...
(Ngày bắt đầu : 09/03/2016  -  Ngày kết thúc : 09/03/2016 )
Trong 3 ngày 7, 8, 9/3/2016 tại Đà Lạt đã diễn ra cuộc tập huấn về xây dựng một Sổ tay soạn thảo Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) ...
(Ngày bắt đầu : 04/03/2016  -  Ngày kết thúc : 04/03/2016 )
Ngày 04/03/2016, Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) và Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đồng tổ chức hội thảo “Trao đổi, thảo luận về Hội thảo sổ tay Tình huống ...
(Ngày bắt đầu : 01/03/2016  -  Ngày kết thúc : 01/03/2016 )
Ngày 1/3/2016, Vụ Pháp luật Quốc tế - Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ kết quả rà soát bước đầu pháp luật tư pháp quốc tế, ...
54.161.100.24
36
2079
2130
5907
206231