Trang chủ Sự kiện & đào tạo

(Ngày bắt đầu : 16/06/2017  -  Ngày kết thúc : 16/06/2017 )
Ngày 16/6/2017, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) tổ chức Hội thảo tham vấn về Khung Theo dõi Thi hành Pháp luật và Hệ thống Thu thập, Lưu trữ Dữ liệu ...
(Ngày bắt đầu : 22/11/2016  -  Ngày kết thúc : 22/11/2016 )
Ngày 21-22/11/2016, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức “Hội thảo tham vấn về sổ tay soạn thảo văn ...
(Ngày bắt đầu : 19/11/2016  -  Ngày kết thúc : 19/11/2016 )
Vào hai ngày 18-19/11/2016, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức “Tập huấn kỹ năng theo dõi thi hành ...
(Ngày bắt đầu : 12/11/2016  -  Ngày kết thúc : 12/11/2016 )
Trong hai ngày 11-12/11/2016, Vụ Pháp chế của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNN) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức “Hội thảo đánh giá, phân tích tác ...
(Ngày bắt đầu : 26/09/2016  -  Ngày kết thúc : 26/10/2016 )
Ngày 26/10/2016, Cục Kiểm tra Văn bản QPPL của Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia đã phối hợp tổ chức “Hội thảo về dự thảo sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ ...
(Ngày bắt đầu : 14/10/2016  -  Ngày kết thúc : 14/10/2016 )
Ngày 14/10/2016, Vụ Pháp chế của Bộ Công Thương và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL trong lĩnh vực công ...
(Ngày bắt đầu : 08/10/2016  -  Ngày kết thúc : 08/10/2016 )
Trong hai ngày 7-8/10/2016, Vụ Pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNN) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức khóa “Tập huấn Kỹ năng Soạn thảo”.
(Ngày bắt đầu : 20/09/2016  -  Ngày kết thúc : 20/09/2016 )
Ngày 20/9/2016, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã phối hợp tổ chức Hội thảo về Dự thảo Báo cáo Đánh giá và ...
(Ngày bắt đầu : 06/09/2016  -  Ngày kết thúc : 06/09/2016 )
Ngày 6 tháng 9 năm 2016, Vụ Pháp chế của Bộ Công Thương (MOIT) và Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã tổ chức "Hội thảo tham vấn về Báo cáo Tình hình Phát triển Dịch vụ ...
(Ngày bắt đầu : 29/08/2016  -  Ngày kết thúc : 29/08/2016 )
Ngày 26 và 27/8/2016, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn “Kĩ năng xây dựng chính sách” cho đại ...
Previous 123456
54.82.7.231
185
2464
2527
5631
214289