Trang chủ Tài nguyên Dự án Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Tài liệu trong quá trình xây dựng Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Dự án NLD đã hỗ trợ về mặt chuyên môn và kinh phí cho tất cả các hội thảo đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Luật. Vui lòng truy cập mục Sự kiện và Đào tạo để tham khảo các tài liệu trong mỗi hội thảo đó. Nếu quý vị cần trao đổi thêm, xin liên hệ văn phòng Dự án NLD để được hỗ trợ. 

 

54.82.7.231
184
2459
2527
5626
214284