Trang chủ Tài nguyên Giai đoạn 1: Báo cáo đánh giá của CEA về quy trình lập pháp tại Việt Nam

(DỰ THẢO) Báo cáo đánh giá quy trình tham vấn trong lập pháp, lập quy tại Việt Nam

Báo cáo tập trung phân tích quy trình tham vấn trong xây dựng pháp luật tại Việt Nam với một cái nhìn toàn diện, tập trung vào giới thiệu khung pháp lý về tham vấn, vai trò các chủ thể khi tham vấn, những đối tượng và nhóm chịu tác động khi tham vấn, quy trình tham vấn ở các khâu trong xây dựng pháp luật. Báo cáo do nhóm chuyên gia của TS.Luật sư Hoàng Ngọc Giao chuẩn bị. 

Báo cáo vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa và thiết kế. 

NLD đã tổ chức một hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia, luật gia, các bên liên quan về dự thảo báo cáo ngày 20/3/2015

Dự thảo bản tiếng Việt

54.82.7.231
183
2459
2527
5626
214284