Trang chủ Tài nguyên Văn bản pháp luật có liên quan

Bắt đầu từ năm 2015, Dự án NLD sẽ hỗ trợ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp xây dựng một khung logic và chỉ số thống kê cho việc thi hành văn bản pháp luật. 

Khung pháp lý ...


54.156.69.204
377
504
626
2366
132108