Trang chủ Tài nguyên Giai đoạn 1: Báo cáo đánh giá của CEA về quy trình lập pháp tại Việt Nam

Đây là các phát hiện chính và kiến nghị trong Báo cáo đánh giá quy trình lập pháp tại Việt Nam, do Cơ quan thực hiện dự án Canada (CEA) tiến hành, thông qua việc rà soát toàn bộ các khâu của quy trình lập pháp, có sử dụng đến ...


Báo cáo tập trung phân tích quy trình tham vấn trong xây dựng pháp luật tại Việt Nam với một cái nhìn toàn diện, tập trung vào giới thiệu khung pháp lý về tham vấn, vai trò các chủ thể ...


Báo cáo đưa ra một cái nhìn tổng quan về các điểm mới của Hiến pháp 2013, tình hình thi hành và sự ảnh hưởng tới việc xây dựng pháp luật tại Việt Nam sau khi Hiến pháp 2013 được ...


Khảo sát được tài trợ bởi Dự án NLD nhằm đem lại cho Bộ Tư pháp và Dự án NLD một cái nhìn tổng thể và khách quan về việc thực thi và thi hành hai Luật trên, bao gồm những hạn ...


Nghiên cứu này được Dự án NLD tài trợ nhằm mục đích thu thập và cung cấp các bằng chứng thực tiễn về hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt Nam, qua đó ...


54.82.7.231
157
2475
2527
5642
214300